Dlaczego butla z gazem propan-butan czasami nie ma ciśnienia? Co jest przyczyną?

Butla napełniona prawidłową mieszaniną w odpowiedniej temperaturze powinna mieć wewnątrz odpowiednie ciśnienie. Zbyt uboga mieszanina (czyli o dużej zawartość butanu) w niskiej temperaturze powoduje, że w butli po odkręceniu zaworu panuje małe ciśnienie (butan wrze przy -4 st. C). Wystarczy wówczas przetrzymać butlę w warunkach temperatury pokojowej (nie podgrzewać sztucznie!), a ciśnienie powinno wrócić do normy. […]

Read More…

Jak wygląda sytuacja z korzystaniem z butli z gazem w czasie mrozu na zewnątrz?

Gaz propan od gazu propan-butan różni się przede wszystkim odmienną temperaturą wrzenia gazu: propan wrze w temperaturze ok. -42 st. C, natomiast mieszanina propan-butan -4 st. C (w zależności od składu danej mieszaniny). W praktyce oznacza to, że propan może być użytkowany w niższych temperaturach (nawet do -40 st. C), natomiast mieszanina propan-butan schłodzona poniżej -4 st. C po podłączeniu do instalacji uniemożliwia prawidłową […]

Read More…

Dlaczego butla z gazem pokrywa się szronem?

Odparowaniu cieczy zawsze towarzyszy schładzanie ścianek zbiornika, proporcjonalnie do szybkości parowania. Na silnie schłodzonych elementach instalacji gazowej zasilającej następuje skroplenie się pary wodnej zawartej w powietrzu. Objawia się to wytrącaniem kropel wody, a nawet szronieniem powierzchni butli. Stopień oszronienia będzie tym większy, im szybszy będzie proces odparowania cieczy. Wzrost zapotrzebowania na opary gazowe jest wprost proporcjonalny do chwilowego zapotrzebowania mocy przez odbiorniki […]

Read More…

Czy słonce latem stwarza większe zagrożenie wybuchem butli z gazem LPG?

W przypadku napełniania zbiorników mieszaniną propan-butan stosuje się tzw. poduszkę. Oznacza to, że zbiornik napełniany jest do 85% swojej pojemności. Powoduje to, że gaz pod wpływem temperatury rozszerza się w bezpieczny sposób, a zbiornik jest przystosowany do takiego ciśnienia. Wysokie temperatury nie zwiększają zagrożenia wybuchem. […]

Read More…

Który gaz jest lepszy: propan czy propan-butan?

Gaz propan od gazu propan-butan różni się przede wszystkim odmienną temperaturą wrzenia gazu: propan wrze w temperaturze ok. -42 st. C, natomiast mieszanina propan-butan -4 st. C (w zależności od składu). W praktyce oznacza to, że propan może być użytkowany w niższych temperaturach (nawet do -40 st. C), natomiast mieszanka schłodzona poniżej -4 st. C po podłączeniu do instalacji uniemożliwia prawidłową pracę palników (gaz […]

Read More…

Czy są przepisy precyzujące miejsce przetrzymywania butli?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami magazynowania gazu płynnego w butlach: Butli do gazu płynnego nie wolno używać i przechowywać w warunkach wpływających ujemnie na ich wytrzymałość. W magazynach, w których składowane są butle z gazem płynnym o łącznej masie powyżej 1.350 kg, butle pełne i nominalnie puste (zawierające tylko fazę gazową) powinny być składowane oddzielnie, w oznakowanych miejscach. Butle z gazem płynnym mogą być składowane na placach otwartych, pod zadaszeniem lub w budynkach […]

Read More…

Jaki jest „prawidłowy” stosunek propanu do butanu? Jak to się zmienia zimą?

Aby propan-butan mógł być stosowany jako autogaz powinien charakteryzować się : liczbą oktanowo-motorową nie niższą niż 89 zawartością siarki nie większą niż 50mg/kg prężnością par – maź 1550 kPa przy 40 stopniach C Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego określa temperaturę, w której względna prężność par w gazie jest nie mniejsza niż 150 kPa: dla okresu zimowego (1.12-31.03) wynosi […]

Read More…

Kiedy należy używać do zasilania wózka widłowego propanu a kiedy propan-butanu?

Gaz płynny LPG może występować w różnych proporcjach. Różne rozwiązania stosuje się do różnych pór roku. Mieszanina A –  jest to butan techniczny o zawartości butanu nie mniejszej niż 95% Mieszanina B –  jest to propan-butan techniczny o zawartości propanu w przedziale 18-45% oraz butanu nie mniejszej niż 45% Mieszanina C – propan techniczny o zawartości propanu minimum 90% Najczęściej w wózkach widłowych spalinowych […]

Read More…

Czym jest gaz LPG?

Gaz LPG bywa określany mianem gazu propan-butan, gdyż w rzeczywistości stanowi on mieszaninę tych dwóch gazów. Produkcja gazu LPG jest możliwa na dwa sposoby. Pierwszy z nich ma miejsce w czasie procesu rafinacji ropy naftowej, gdy gaz LPG powstaje jako jeden z produktów ubocznych. Drugim źródłem pozyskiwania propan-butanu są odwierty zakładane przy złożach gazu ziemnego. Propan-butan to związek o bardzo uniwersalnych właściwościach. […]

Read More…

Rola gazu LPG w gospodarstwie domowym

Większość urządzeń w gospodarstwie domowym jest zasilana za pomocą energii elektrycznej. Jednakże domki letniskowe oraz inne budynki gospodarcze często nie są podłączone do instalacji elektrycznych. W tej sytuacji warto skorzystać ze wspomnianej alternatywy w postaci gazu LPG. Niewielka butla z gazem może posłużyć do zasilenia przenośnego ogrzewacza lub kuchenki. Kuchenki gazowe cieszą się w naszym kraju sporą popularnością. Właściciel takiego urządzenia ma dwie możliwości. Pierwszą […]

Read More…

Zastosowania gazu płynnego

Zastosowanie gazu LPG nie ogranicza się do jednej gałęzi przemysłu. Oczywiście najbardziej znanym przykładem użycia gazu są instalacje LPG w samochodach, ale sam gaz spełnia także szereg innych ról. Sporą popularnością cieszą się wózki widłowe, których napęd został przystosowany do zasilania gazem LPG. To sprawia, że wózek generuje znacznie mniej hałasu podczas pracy, a jego działanie nie powoduje nadmiernej emisji spalin. […]

Read More…

Gaz LPG – kompendium wiedzy

Oprócz wykorzystania w przemyśle i motoryzacji, gaz LPG może być stosowany również w gospodarstwie domowym. Takie rozwiązanie jest często wybierane, gdy w pobliżu nie znajduje się instalacja umożliwiająca stały dostęp do gazu ziemnego. Podobnie w przypadku sprzętu turystycznego (np. kuchenek turystycznych), gdzie mieszanina LPG jest z powodzeniem wykorzystywana w warunkach terenowych. Firma Bialchem już od kilkunastu lat zajmuje się importem oraz dystrybucją gazu LPG. […]

Read More…