Nawozy mineralne, ich podział i zastosowanie

Saletra amonowa (azotan amonu) NH4NO3 To sól kwasu azotowego i amoniaku o zawartości azotu całkowitego 34%. Jest to związek krystaliczny, zwykle bezbarwny (choć nawozowy ma najczęściej formę białych granulek), silnie higroskopijny. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie i dzięki temu używa się go jako podstawowy nawóz azotowy do stosowania pogłównego oraz przedsiewnie. Jest to najpopularniejszy nawóz azotowy, nadający się pod wszelkie uprawy, […]

Read More…

Nawozy mineralne – dlaczego warto je stosować?

Co to są nawozy mineralne? Nawozy mineralne są to proste związki chemiczne lub ich mieszaniny, będące produktem przemysłu nawozowego, który wytwarza je na drodze syntezy chemicznej lub przeróbki surowych kopalin. Zawierają one składniki pokarmowe niezbędne do prawidłowego rozwoju roślin uprawnych: polowych, przemysłowych, ogrodniczych lub pastewnych. Nawozy mineralne mogą zawierać jeden lub więcej składników mineralnych, dlatego dzieli się je na jedno- i wieloskładnikowe. Wśród nawozów […]

Read More…

Wprowadzanie nawozów i środków wspomagających uprawę roślin do obrotu na terenie Polski

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem produkty nie mogą być wprowadzane do obrotu, o ile dany nawóz nie spełnia przepisów technicznych odnoszących się do danej klasy nawozów. Nawozy mineralne, takie jak oferowane przez firmę Bialchem nawozy wieloskładnikowe, są nawozami typu WE, o jakości potwierdzonej certyfikatem wydanym przez akredytowaną jednostkę certyfikacyjną, określającą zgodność produktów firmy z rozporządzeniem (WE) nr 2003/2003. Produkowane są one bez dodatku substancji […]

Read More…

Na co zwracać uwagę przy wyborze odpowiedniego nawozu?

Jakie produkty wybrać, by uzyskać najlepsze wyniki? Po pierwsze – podstawą optymalnego nawożenia musi być analiza składu mineralnego, a czasem też składu granulometrycznego gleby. Ułatwia to określenie potrzeb nawozowych planowanego rodzaju uprawy. Jej wyniki pozwalają dobrać dawki nawozów i uniknąć bezzasadnego przenawożenia lub zaaplikowania zbyt małej ich ilości. W pierwszej sytuacji ponoszone koszty zabiegów mogą być niewspółmiernie wysokie w stosunku do uzyskanego […]

Read More…