Bialchem

Dlaczego butla z gazem pokrywa się szronem?

Odparowaniu cieczy zawsze towarzyszy schładzanie ścianek zbiornika, proporcjonalnie do szybkości parowania. Na silnie schłodzonych elementach instalacji gazowej zasilającej następuje skroplenie się pary wodnej zawartej w powietrzu. Objawia się to wytrącaniem kropel wody, a nawet szronieniem powierzchni butli. Stopień oszronienia będzie tym większy, im szybszy będzie proces odparowania cieczy. Wzrost zapotrzebowania na opary gazowe jest wprost proporcjonalny do chwilowego zapotrzebowania mocy przez odbiorniki podłączone do butli.