Nawozy


Prowadzimy produkcję i import nawozów mineralnych, ich konfekcjonowanie oraz sprzedaż. Asortyment obejmuje saletrę amonową 34%N, mocznik 46% N, fosforan amonu NP12/52, sól potasową 60%K2O, nawozy wieloskładnikowe w jednej granuli jak i nawozy blendowane. Naszymi dostawcami są najlepsze fabryki i koncerny z krajów byłych WNP. Dostawcy ci są gwarantem wysokiej jakości nawozów. Na przywóz wszystkich nawozów mineralnych posiadamy stosowne pozwolenia unijne jak również stosowne certyfikaty na znak NAWÓZ WE z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji umożliwiające sprzedaż na terenie Polski. 
saletra amonowa 34%N mocznik 46%N fosforan amonu NP12/52 sól potasowa 60%K2O

Kontrola partii towaru jest prowadzona poprzez niezależne inspekcje kontrolne /Eurosevice,SGS/. Inspekcje przeprowadzane w trakcie nadzoru wykazują stabilność procesu importu oraz funkcjonującego systemu kontroli jakości w trakcie importu nawozów. Produkcja prowadzona jest na terenie Terminalu Przeładunkowego "Bialchem Trans" Sp z o.o. położonego w Wólce Dobryńskiej 159 k.Białej Podlaskiej. Do chwili obecnej prowadzimy produkcję kilku rodzajów nawozów wieloskładnikowych m.in.: NPK 5/23/32 i NPK 4/17/27 + 3MgO wzbogaconych o mikrolelementy. Nawozy wieloskładnikowe w większości są blendingami. Przestrzegamy ściśle receptur i prowadzimy własny system jakości. W przyszłości planujemy rozwinięcie palety produkowanych nawozów, co pozwoli przygotować składy NPK pod konkretne uprawy.
NPK 5-23-32 NPK 4-17-27+3%MgO NPK 10-19-25+6%S

FOSFORAN AMONU 12/52 

FOSFORAN AMONU 12/52  –Nawóz otrzymany w procesie chemicznym. Zmielone fosforyty  rozpuszcza się w nadmiarze stężonego kwasu siarkowego. Po dodaniu amoniaku otrzymuje się fosforan amonu.
Składniki są łatwo dostępne dla roślin. Jest to produkt o wysokiej zawartości składników pokarmowych. Forma granulowana zapewnia łatwy i równomierny rozsiew.
Parametry jakościowe:
 • zawartość: azot całkowity ( N ) -12,0 %  (m/m)  w tym azot amonowy -12,0 %  (m/m)
 • fosfor całkowity ( P2O5 ) -52,0 %  (m/m) w formie fosforanu jednoamonowego
Opakowanie, składowanie:
 • worki PE a 50 kg /kolorowy nadruk, worki zamykane przez zgrzewanie/
 • big-bagi a 450 kg /PP z wkładką PE z wszytą kieszenią informacyjną dot. nawozu/
 • nawóz ten należy przechowywać w suchych pomieszczeniach, przewiewnych
 • składowanie w pryzmach do 12 warstw, w czasie transportu 10 warstw, może też być składowany i transportowany luzem
 • podczas transportu i składowania postępować zgodnie  z obowiązującymi przepisami
 • przenosić w dwie osoby
Stosowanie:
FOSFORAN AMONU  z uwagi na niemal 2,5 krotną wyższą zawartość fosforu niż azotu jest typowym nawozem przedsiewnym. Nadaje się na wszystkie gleby z wyjątkiem bardzo zakwaszonych. Zaleca się zmieszanie go z glebą na głębokość około 15 cm. Proporcje składników N : P2O5  predysponują do stosowania na gleby ubogie w fosfor. Szczególnie zalecany jest do stosowania pod rośliny ozime. Przy ustalaniu dawek pokarmowych należy brać wyłącznie pod uwagę fosfor jako składnik główny.
Wielkość dawki nawozów fosforowych zależy od kilku czynników. Są to wymagania pokarmowe roślin, zasobność gleby w fosfor przyswajalny oraz wielkości spodziewanego plonu. Przy uprawie na glebach o niskiej i bardzo niskiej zawartości fosforu, dawki należy zwiększyć o około 50%.
Stosowanie FA 12/52 można  uzupełniać nawozami potasowymi i azotowymi w stosownej  wielkości i czasie przewidzianym dla danej uprawy.
Środki ostrożności:
Nawóz może być produktem szkodliwym  w przypadku połknięcia .W razie wypadku pilnie skontaktować się z lekarzem. Przy długotrwałych pracach manualnych używać środków ochrony dróg oddechowych i oczu.
W przypadku dostania się nawozu do oczu, przemyć dużą ilością czystej wody.Skontaktować się z lekarzem.


MOCZNIK NAWOZOWY 

Mocznik nawozowy – NH2 CONH2- jest otrzymywany z połączenia amoniaku z dwutlenkiem węgla. Ma wygląd białych perełkowatych granul lub o innym zabarwieniu w zależności od rodzaju środków antyzbrylających. Mocznik 46% N zawiera azot w formie amidowej, która w glebie przechodzi w dostępną dla roślin formę amonową. Procesy te zachodzą powoli i nie następuje nadmierne gromadzenie szkodliwych azotanów w glebie, roślinach i wodzie gruntowej.
Straty azotu z gleby są bardzo małe.
Mocznik jest produktem higroskopijnym, łatwo rozpuszczalnym w wodzie. Należy chronić przed zawilgoceniem.
Parametry jakościowe:
 • zawartość azotu całkowitego w formie amidowej: 46%
 • zawartość biuretu: nie więcej niż 1,2 %(m/m)
 • uziarnienie: 1-4mm:min 95%
Opakowanie, składowanie:
 • worki PE w 50 kg, kolorowy nadruk, worki zamykane przez zgrzewanie
 • big-bagi a 400 kg /PP z wkładką PE z wszytą kieszenią informacyjną dot. nawozu/
 • nawóz ten należy przechowywać w suchych pomieszczeniach, przewiewnych
 • składowanie w pryzmach do 12 warstw, w czasie transportu 10 warstw, może też być składowany i transportowany luzem
 • podczas transportu i składowania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • przenosić w dwie osoby
Stosowanie:
Mocznik 46%N jest szybko działającym nawozem zawierającym azot w formie amidowej przechodzący w glebie w dostępną dla rośliny formę amonową a następnie azotanową. Jest nawozem uniwersalnym, stosowanym pod wszystkie rośliny uprawne zarówno przedsiewnie jak i pogłównie. Z uwagi na bardzo dobrą rozpuszczalność w wodzie może być stosowany dolistnie w stężeniu dostosowanym do wymagań dokarmianego gatunku i fazy rozwojowej rośliny. Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami nawozowymi mocznik granulowany może być stosowany na każdej glebie nie wykazującej skrajnie kwaśnego bądź zasadowego odczynu. Mocznik 46%N zastosowany pogłównie wymaga przykrycia warstwą gleby podczas wykonywania wiosennych zabiegów pielęgnacyjnych dla uniknięcia strat azotu. Przed wysiewem mocznik granulowany można mieszać z fosforanem amonowym, nawozami NPK i nawozami potasowymi.
Środki ostrożności:
Nawóz może być produktem szkodliwym w przypadku połknięcia. W razie wypadku pilnie skontaktować się z lekarzem. Przy długotrwałych pracach manualnych używać środków ochrony dróg oddechowych i oczu. W przypadku dostania się nawozu do oczu, przemyć dużą ilością czystej wody. Skontaktować się z lekarzem. W przypadku rozsypania należy zebrać.


NAWÓZ WIELOSKŁADNIKOWY 4/17/27 + mikro

NAWÓZ WIELOSKŁADNIKOWY 4/17/27 + mikro - jest trójskładnikowym nawozem mineralnym przeznaczonym do stosowania w uprawie roślin polowych. Produkt powstał z mechanicznego zmieszania jednoamonowego fosforanu amonu 12/52 z solą potasową o zawartości 60 K2O oraz węglanu wapnia . Należy do grupy nawozów o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, wszystkie składniki są łatwo przyswajalne dla roślin. Nawóz jest w formie granulowanej, produkowany na białej soli potasowej - kolor mieszanki jasnokremowo-szary.
Parametry jakościowe:
 • azot całkowity - 4,0 % N w tym azot amonowy - 4,0 % N
 • fosfor całkowity - 17 % P2O5
 • potas całkowity - 27 % K2O
 • wapń - 7% CaO
 • magnez - 3% MgO
 • mikroelementy /bor,molibden,miedź,cynk/
 • klasa ziarnowa 1 - 4 mm - min. 80%
Opakowanie, składowanie:
 • worki PE a 50 kg /kolorowy nadruk, worki zamykane przez zgrzewanie/
 • big-bagi a 500 kg /PP z wkładką PE z wszytą kieszenią informacyjną dot. nawozu/
 • nawóz ten należy przechowywać w suchych pomieszczeniach, przewiewnych
 • składowanie w pryzmach do 12 warstw, w czasie transportu 10 warstw, może też być składowany i transportowany luzem
 • podczas transportu i składowania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • przenosić w dwie osoby
Stosowanie:
NPK 4-17-27 - jest wieloskładnikowym nawozem mineralnym wzbogaconym o wapń i magnez przeznaczonym do stosowania w uprawie roślin polowych , w tym w pierwszej kolejności na glebach ubogich w potas przyswajalny. Nawóz ten można efektywnie stosować pod wszystkie rośliny polowe i na użytki zielone. Skład nawozu czyni go szczególnie przydatnym do nawożenia zbóż ozimych i rzepaku. NPK 4-17-27 - jest nawozem kompleksowym pokrywającym zapotrzebowanie roślin we wszystkie potrzebne składniki pokarmowe. Azot w formie amonowej, fosfor w formie fosforanu jednoamonowego oraz potas w formie chlorkowej soli potasowej. Obecność wapnia i magnezu powoduje, że nawóz jest fizjologicznie obojętny i nie pogarsza właściwości fizyko-chemicznych gleby. Forma granulowana, w jakiej występuje nawóz, wykazuje dobre właściwości rozpuszczalne i rozsiewne, a zawartość mikroelementów pozwala traktować nawóz jako podstawowy element kompleksowej uprawy roślin.
NPK 4-17-27 - należy do grupy nawozów o wysokiej koncentracji składników pokarmowych. Proporcje między poszczególnymi składnikami pozwalają na właściwy dobór dawki z uwzględnieniem zasobności gleby oraz potrzeb pokarmowych roślin . Jest typowym nawozem przesiewnym. Azot zawarty w nawozie spełnia rolę dawki startowej, należy go więc uzupełnić w czasie wzrostu roślin Konieczne jest zmieszanie go z glebą do głębokości 10-15 cm. Wielkość dawki nawozu zależy od wymagań pokarmowych rośliny , od zasobności gleby w przyswajalny fosfor i potas oraz od wielkości i spodziewanego plonu. Dawki azotu również należy dostosować do żyzności gleby i wielkości spodziewanego plonu.

Środki ostrożności:
Nawóz może być produktem szkodliwym w przypadku połknięcia. W razie wypadku pilnie skontaktować się z lekarzem. Przy długotrwałych pracach manualnych używać środków ochrony dróg oddechowych i oczu. W przypadku dostania się nawozu do oczu, przemyć dużą ilością czystej wody. Skontaktować się z lekarzem.


NAWÓZ WIELOSKŁADNIKOWY 5/23/32

NAWÓZ WIELOSKŁADNIKOWY 5/23/32 -jest trójskładnikowym nawozem mineralnym przeznaczonym do stosowania w uprawie roślin polowych. Produkt powstał z mechanicznego zmieszania jednoamonowego fosforanu amonu 12/52 z solą potasową o zawartości 60 K2O . Należy do grupy nawozów o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, wszystkie składniki są łatwo przyswajalne dla roślin. Nawóz jest w formie granulowanej, produkowany na białej soli potasowej, kolor mieszanki biało-jasnokremowy.
Parametry jakościowe:
 • Zawartość całkowita (N+P2O5+K2O): N-5 + P2O5 - 23, K2O-32 = 60 
 • Zawartość poszczególnych składników i tolerancje: -5,0+1,1 %N, 23,0+1,1% P2O5. 32,0 +1,1% K2O 
 • Azot (N) w formie amonowej 
 • Uziarnienie:1mm-4mm - min. 80,0% (m/m) 
 • pH 2% roztworu - 4,4 
Opakowanie, składowanie:
 • worki PE a 50 kg /kolorowy nadruk, worki w kolorze białym, zamykane przez zgrzewanie/ 
 • big-bagi a 500 kg /PP z wkładką PE z wszytą kieszenią informacyjną dot. nawozu/ 
 • nawóz ten należy przechowywać w suchych pomieszczeniach, przewiewnych 
 • składowanie w pryzmach do 12 warstw, w czasie transportu 10 warstw, może też być składowany i transportowany luzem 
 • podczas transportu i składowania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 • przenosić w dwie osoby 
Stosowanie:
NPK 5/23/32 może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne, jest nawozem przedsiewnym i konieczne jest zmieszanie go z glebą do głębokości 10-15 cm. Może być także stosowany pogłównie wiosną w przypadku wystąpienia takiej konieczności. W stosowaniu pod rośliny okopowe, nawóz można przyorać razem z obornikiem. W przedsiewnej dawce nawozu można w pełni pokryć potrzeby roślin w stosunku do fosforu i potasu, natomiast azot dostarczany jest tylko w ilości niezbędnej do początkowego wzrostu a pozostałą cześć tego składnika należy uzupełnić w nawożeniu pogłównym. Tylko w nawożeniu roślin strączkowych i jęczmienia browarnego nie jest potrzebne dodatkowe nawożenie azotowe. Zalecane jest stosowanie tego nawozu na glebach ubogich w potas, przy niskim nawożeniu organicznym oraz pod rośliny lubiące potas jak burak cukrowy, kukurydza i rzepak.
Środki ostrożności:
Nawóz może być produktem szkodliwym w przypadku połknięcia .W razie wypadku pilnie skontaktować się z lekarzem. Przy długotrwałych pracach manualnych używać środków ochrony dróg oddechowych i oczu. W przypadku dostania się nawozu do oczu, przemyć dużą ilością czystej wody. Skontaktować się z lekarzem.


NAWÓZ WIELOSKŁADNIKOWY 10/19/25 +6S

NAWÓZ WIELOSKŁADNIKOWY 10/19/25 +6S - NPK 10-19-25 +6S jest trójskładnikowym nawozem mineralnym przeznaczonym do stosowania w uprawie roślin polowych , w tym w pierwszej kolejności na glebach ubogich w potas przyswajalny. Nawóz ten można efektywnie stosować pod wszystkie rośliny polowe i na użytki zielone. Skład nawozu czyni go szczególnie przydatnym do nawożenia zbóż ozimych i rzepaku. Jest nawozem granulowanym w postaci równomiernych granulek w kolorze różowym nie zbrylających się trwale.
Parametry jakościowe:
NPK 10-19-25 +6S" zawiera 10% azotu (N) + 19% fosforu (P2O5)+ 26% potasu (K2O),6 % siarki. Azot jest w formie amonowej ,fosfor występuje w nawozie w formie fosforanu jednoamonowego , a potas w formie chlorkowej soli potasowej zawierającej 60% K2O. Nawóz jest zatem produktem bezbalastowym i wszystkie składniki są łatwo przyswajalne dla roślin , ponieważ składa się on z wysokoprocentowych łatwo rozpuszczalnych komponentów. Nawóz będący w postaci granulowanej, wykazuje dobre właściwości rozsiewane. Taki skład chemiczny powoduje dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy ich rozwój od okresu po wzejściu, zwiększa odporność roślin oraz wpływa na jakość plonu.
Opakowanie, składowanie:
 • worki PE a 50 kg / kolorowy nadruk, worki zamykane przez zgrzewanie/ 
 • big-bagi a 500 kg /PP z wkładką PE z wszytą kieszenią informacyjną dot. nawozu/ 
 • nawóz ten należy przechowywać w suchych pomieszczeniach, przewiewnych 
 • składowanie w pryzmach do 12 warstw, w czasie transportu 10 warstw, może też być składowany i transportowany luzem 
 • podczas transportu i składowania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 • przenosić w dwie osoby 
Stosowanie:
NPK 10-19-26 +6S jest nawozem przedsiewnym i konieczne jest zmieszanie go z glebą do głębokości 10-15 cm. W stosowaniu pod rośliny okopowe, nawóz można przyorać razem z obornikiem. W przedsiewnej dawce nawozu można w pełni pokryć potrzeby roślin w stosunku do fosforu i potasu, natomiast azot dostarczany jest tylko w ilości niezbędnej do początkowego wzrostu , a pozostałą część tego składnika należy uzupełnić w nawożeniu pogłównym. Tylko w nawożeniu roślin strączkowych i jęczmienia browarnego nie jest potrzebne dodatkowe nawożenie azotem. Wielkość dawki nawozu zależy od wymagań pokarmowych rośliny, od zasobności gleby w przyswajalny fosfor i potas oraz od wielkości i spodziewanego plonu. Dawki azotu  należy dostosować do żyzności gleby i wielkości spodziewanego plonu.
Środki ostrożności:
Nawóz może być produktem szkodliwym w przypadku połknięcia.W razie wypadku pilnie skontaktować się z lekarzem. Przy długotrwałych pracach manualnych używać środków ochrony dróg oddechowych i oczu. W przypadku dostania się nawozu do oczu, przemyć dużą ilością czystej wody. Skontaktować się z lekarzem.


SALETRA AMONOWA

Saletra amonowa - NH4 NO3- jest otrzymywana z połączenia amoniaku z kwasem azotowym. Ma wygląd białych perełkowatych granul lub o innym zabarwieniu w zależności od rodzaju dodatków antyzbrylających. Saletra jest produktem bardzo higroskopijnym, łatwo rozpuszczalnym w wodzie i szybko przyswajalnym przez rośliny. Azot występuje w dwóch formach: amonowej i azotanowej. Obok wysokiej zawartości azotu występowanie składnika w dwóch formach sprawia, że saletra jest nawozem uniwersalnym. Towar należy chronić przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i przegrzewaniem.
Parametry jakościowe:
 • zawartość azotu całkowitego: 34% /w tym azotanowego: 17%, amonowego 17 %/ 
 • retencja oleju-poniżej: 4% 
 • składniki palne: poniżej 0,2% (m/m) 
 • pH: co najmniej 4,5 
 • uziarnienie1-4mm:min 95% 
 • chlor(Cl):max.0,02%(m/m) 
 • zawartość miedzi: nie więcej niż 10mg/kg 
Opakowanie, składowanie:
 • worki PE a 50 kg /kolorowy nadruk, worki zamykane przez zgrzewanie/ 
 • big-bagi a 500 kg /PP z wkładką PE z wszytą kieszenią informacyjną dot. nawozu/ 
 • nawóz ten należy przechowywać w suchych pomieszczeniach wykluczających przedostanie się opadów atmosferycznych, wód gruntowych i chronić przed zetknięciem z materiałami organicznymi oraz ogniem 
 • składowanie w pryzmach do 12 warstw, w czasie transportu 10 warstw 
 • podczas transportu i składowania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 • przenosić w dwie osoby 
Stosowanie:
Saletra amonowa odpowiada w zasadzie potrzebom pokarmowym wszystkich roślin uprawnych i może być stosowana na wszystkich glebach. Saletrę amonową można stosować zarówno przed siewem lub sadzeniem roślin, jak i pogłównie. Nie zaleca się stosowania w dawkach przekraczających potrzeby roślin ze względu na straty związane z wymywanie formy azotowej z gleby. Czynnikiem negatywnym -w przypadku przenawożenia - jest nadmierny rozwój części wegetatywnych rośliny przed okresem zimowym. Saletra amonowa powinna być stosowana w dwóch i więcej dawkach od wczesnej wiosny. Na glebach alkalicznych wymaga zmieszania z glebą w celu zapobiegania stratom azotu spowodowanym ulatnianiem się amoniaku.
Środki ostrożności:
Nawóz może być produktem szkodliwym w przypadku połknięcia.W razie wypadku pilnie skontaktować się z lekarzem. Przy długotrwałych pracach manualnych używać środków ochrony dróg oddechowych i oczu. W przypadku pożaru stosować środki ochrony dróg oddechowych i oczu. Nawóz jest substancją utleniającą, wzmagającą palenie. W połączeniu z substancjami palnymi i pod wpływem ogrzania może być wybuchowy, zbrylonego nawozu nie rozbijać metalowymi narzędziami.


SÓL POTASOWA granulowana 60 % K2O

SÓL POTASOWA granulowana 60 % K2O otrzymywana jest z nieoczyszczonych soli potasowych, zawierający chlorek potasu jako składnik główny. Występuje w kolorze białym i czerwono-brunatnym /granulowana i pylista/. Prawie całkowicie rozpuszcza się w wodzie, nadaje się do wysiewu mechanicznego. Nie pochłania wilgoci z otoczenia ale podczas przechowywania jej luzem na powierzchni tworzy się warstwa twardej skorupy. Sól potasowa jest typowym nawozem przedsiewnym przeznaczonym do stosowania w uprawie roślin jarych i ozimych a także użytków zielonych z wyjątkiem roślin wrażliwych na chlor.
Parametry jakościowe:
 • zawartość: tlenek potasu (K2O) -60,0 % 
 • granulacja: 1 mm-4mm - min. 80,0 % (m/m) 
Opakowanie, składowanie:
 • worki PE a 50 kg / kolorowy nadruk, worki zamykane przez zgrzewanie/ 
 • big-bagi a 500 kg /PP z wkładką PE z wszytą kieszenią informacyjną dot. nawozu/ 
 • nawóz ten należy przechowywać w suchych pomieszczeniach, przewiewnych 
 • składowanie w pryzmach do 12 warstw, w czasie transportu 10 warstw, może też być składowany i transportowany luzem 
 • podczas transportu i składowania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 • przenosić w dwie osoby 
Stosowanie:
Sól potasowa granulowana jest nawozem przedsiewnym. Zaleca się stosowanie minimum 2-3 tygodnie przed wysiewem roślin uprawnych oraz zmieszanie go z warstwą uprawną na głębokość do 20 cm. Dotrzymanie wcześniejszego terminu wysiewu soli potasowej pozwoli na wymycie części chloru z tej warstwy gleby, w której rozwijają się podstawowe części systemu korzeniowego rośliny uprawnej. Na użytki zielone stosujemy przed rozpoczęciem wegetacji po pierwszym pokosie a w przypadku pastwisk nie później jak trzy tygodnie przed rozpoczęciem wypasu dzieląc całą dawkę potasu co najmniej na dwie części. Wielkość dawki nawozów potasowych zależy od kilku czynników. Są to wymagania pokarmowe roślin, zasobność gleby w potas przyswajalny oraz wielkości spodziewanego plonu. Zalecane dawki soli potasowej należy uzupełniać nawozami fosforowymi i azotowymi w stosownej wielkości i czasie przewidzianej dla danej uprawy.
Środki ostrożności:
Nawóz może być produktem szkodliwym w przypadku połknięcia .W razie wypadku pilnie skontaktować się z lekarzem. Przy długotrwałych pracach manualnych używać środków ochrony dróg oddechowych i oczu. W przypadku dostania się nawozu do oczu, przemyć dużą ilością czystej wody. Skontaktować się z lekarzem.


Zobacz kontakty i mapkę dojazdową