Bialchem

Rola gazu LPG w gospodarstwie domowym

Zapewne niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że stosowanie instalacji LPG nie ogranicza się wyłącznie do motoryzacji. Podobne mieszaniny gazu są wykorzystywane w przemyśle, metalurgii oraz kosmetyce. Czasami gaz zostaje poddany procesowi mikrokogeneracji, dzięki czemu wytwarza on energię cieplną oraz elektryczną. Oczywiście użytkowanie gazu powinno odbywać się przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. W jakich sytuacjach można stosować gaz LPG?

Sorry, this entry is only available in Polish.