Bialchem

Efektywność nawożenia fosforem

Rośliny dobrze odżywione fosforem charakteryzują się m. in. dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym, są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne i w mniejszym stopniu ulegają wyleganiu.

Sorry, this entry is only available in Polish.