Bialchem

Zasady ustalania potrzeb nawozowych

Prawidłowe nawożenie polega na dostarczeniu roślinom składników mineralnych (azot, fosfor, potas) oraz tzw. składników drugorzędnych (siarka, magnez, wapń) i mikroelementów. Aby uzyskać wysokiej jakości plony należy więc dostarczyć roślinie składników pokarmowych w odpowiedniej ilości, formie chemicznej i proporcjach wynikających z tempa jej rozwoju i wzrostu, uwzględniając przy tym planowany poziom plonowania.

Sorry, this entry is only available in Polski.