Bialchem

Koszty ogrzewania różnymi źródłami ciepła

Poniższe obliczenia zostały opracowane na podstawie poniższych założeń: budynek mieszkalny o powierzchni 150 m2, standardowe zapotrzebowanie na energię cieplną: 50 W/m2, zapotrzebowanie na c.w.u.: 2 850 kWh rocznie (przy trzyosobowej rodzinie), suma zapotrzebowania energetycznego na rok to ok. 10 350 kWh.

Sorry, this entry is only available in Polski.