Terminal Przeładunkowy Bialchem Group

Terminal Przeładunkowy Bialchem Group znajduje się w Wólce Dobryńskiej 159 w powiecie bialskim (woj. lubelskie). Ze względu na położenie przy trasie E-30 (12 km od przejścia granicznego Polska – Białoruś), dojazd do terminala jest prosty i nie sprawia trudności w dotarciu przewoźnikom z terenu całego kraju.

Powierzchnia ponad 25 ha jest ogrodzona, oświetlona oraz monitorowana przez firmę ochroniarską, gwarantującą bezpieczeństwo składowanych towarów.

Terminal Przeładunkowy Bialchem Group prowadzi całodobową obsługę logistyczną, przeładunek i składowanie następujących towarów:

  • węgla kamiennego (z możliwością sortowania i kruszenia na poszczególne frakcje: kostkę, orzecho-kostkę, orzech, orzech II, groszek, eko groszek, miał węglowy),
  • nawozów mineralnych (z możliwością magazynowania i konfekcjonowania w opakowania o masie 25 kg, 50 kg, 500 kg),
  • gazów skroplonych (propan-butan, butan, propan).

Przeładunek gazu jest możliwy w relacji wagon szerokotorowy/zbiorniki magazynowe, a także w relacji zbiorniki /autocysterna i autocysterna/zbiorniki.

Posiadamy własną bocznicę kolejową o układzie normalno- i szerokotorowym o pojemności 177 wagonów łącznie. Bocznica wyposażona jest w rampy i urządzenia przeładunkowe pozwalające na pełną obsługę wykonywanych realizacji.

Towary sypkie i paletyzowane składujemy na otwartych przestrzeniach magazynowych o powierzchni 40 000 m2 oraz w halach o powierzchni 6 000 m2.

Doświadczona i wykwalifikowana kadra pracownicza gwarantuje najwyższą jakość obsługi realizacji.