Gaz

Gazy importowane przez firmę to ciekłe mieszaniny organiczne węglowodorów (C3-C4), składające się głównie z propanu, butanu i izobutanu. Pod cisnieniem par własnych przy temperaturze około 10°C (293 K) gazy te przyjmują stan ciekły. Gazy płynne dzieli się na trzy główne grupy: Gazy importowane przez firmę to ciekłe mieszaniny organiczne węglowodorów (C3-C4), składające się głównie z propanu, butanu i izobutanu. Pod ciśnieniem par własnych przy temperaturze około 10°C (293 K) gazy te przyjmują stan ciekły. Gazy płynne dzieli się na trzy główne grupy:

  • butan techniczny C4H10, oznaczany symbolem B – wartość opałowa (kJ/kg) nie mniejsza niż 44 800, gęstość w temperaturze 15° C (Mg/m3) nie mniejsza niż 0,564, zawartość butanu co najmniej 90%;
  • mieszanina propan-butan techniczny, oznaczany symbolem B/P – wartość opałowa (kJ/kg) nie mniejsza niż 45 220, gęstość w temperaturze 15° C (Mg/m3) nie mniejsza niż 0,500, zawiera od 18% do 55% propanu i 45% butanu;
  • propan techniczny C3H8, oznaczany symbolem P – wartość opałowa (kJ/kg) nie mniejsza niż 45 640, gęstość w temperaturze 15,6° C (Mg/m3) nie mniejsza niż 0,495, zawierający co najmniej 90% propanu. Skroplony gaz jest bezbarwny, a jego gęstość jest około 1,8 razy mniejsza od gęstości wody. Objętość właściwa gazu skroplonego jest mała w stosunku do fazy gazowej (propan około 1:260), dlatego łatwo można go przechowywać w zbiornikach.

Bialchem Group sp. z o.o. jest jednym z czołowych bezpośrednich importerów i dystrybutorów gazu płynnego w Polsce. Firma oferuje bezpośredni transport cysternami drogowymi, kolejowymi oraz w butlach gazowych. Dzięki posiadaniu własnych rozlewni gazu na terenie całego kraju zapewniamy Klientom najwyższą jakość różnorodnych produktów gazowych. Dostarczany przez nas gaz jest wykorzystywany we wszystkich gałęziach przemysłu. Świadczymy również usługi dystrybucji gazu LPG, głównie stacjom paliwowym, które działają zgodnie z najwyższymi normami krajowymi i unijnymi. Gwarantujemy najwyższą jakość sprzedawanych przez nas produktów gazowych, potwierdzonych certyfikatami krajowymi oraz wielokrotnymi analizami zewnętrznych, akredytowanych laboratoriów badawczych.

Zamów butlę
Zamów LPG LUZ / HURT
Karta charakterystyki propan-butan
Karta charakterystyki propan
Karta charakterystyki butan
Informacja dotycząca środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii na Oddziale Błaszki, 98-235 Błaszki, Kociołki 27

Obsługujemy
ponad

klientów
w całym kraju

Zatrudniamy
ponad

kompetentnych
pracowników

Kontrolujemy
jakość gazu
w całym ciągu
logistycznym

Sprzedajemy
ponad

butli z gazem
miesięcznie