Bialchem

Jak optymalnie korzystać z instalacji gazowej?

Na wstępie należy zaznaczyć, że ogrzewanie gospodarstw domowych z użyciem gazu oraz z roku na rok staje się co raz bardziej popularne. Podobnie sytuacja przedstawia się w instalacjach przemysłowych gdzie gaz wykorzystuje się do ogrzewania pomieszczeń czy przeprowadzania szerokiej gamy procesów technologicznych.

Na wstępie należy zaznaczyć, że ogrzewanie gospodarstw domowych z użyciem gazu oraz z roku na rok staje się co raz bardziej popularne. Podobnie sytuacja przedstawia się w instalacjach przemysłowych gdzie gaz wykorzystuje się do ogrzewania pomieszczeń czy przeprowadzania szerokiej gamy procesów technologicznych. W dużej mierze spowodowane jest to tym, że coraz bardziej staramy się chronić środowisko (ze spalania gazu powstaje bardzo mało zanieczyszczeń w porównaniu z innymi paliwami dostępnymi na rynku) jak również tym, że wykorzystanie gazu jako paliwa jest po prostu wygodne i czyste. Dookoła nie powstaje pył, kurz itp. (jak jest gdy, wykorzystujemy np. drewno).

Abyśmy mogli w pełni skorzystać ze wszystkich atutów jakie daje nam stosowanie pieców gazowych do ogrzewania pomieszczeń musimy zadbać o optymalne wykorzystanie instalacji gazowej. Zależy to od wielu składowych m.in.:

  • wykonania instalacji zbiornikowej, przyłącza itp.,
  • pieca – moc, zautomatyzowanie itp.,
  • konstrukcji instalacji ciepłowniczej wewnątrz budynku,
  • ocieplenia budynku – jak wiadomo, im gorzej ocieplony tym więcej paliwa musimy
    zużyć,
  • paliwa – jest to najważniejsza składowa układanki.

Skupmy się zatem na paliwie, jako elemencie bez którego instalacja gazowa nie może działać. W sytuacji kiedy, chcemy uzyskać odpowiednią energię ze spalania, a co za tym idzie – ilość ciepła, użyte paliwo nie może posiadać zanieczyszczeń płynnych czy stałych oraz musi spełniać normy ujęte w przepisach unijnych oraz krajowych dotyczących parametrów użytkowych np. wartości opałowej czy składu chemicznego. Bialchem Group posiada w sprzedaży paliwo spełniające wszelkie powyższe wytyczne i jako importer, i dostawca gazu płynnego jest zobowiązany do ich bezwzględnego przestrzegania. Klient zainteresowany zakupem może w każdej chwili poprosić o wgląd do certyfikatów jakościowych celem sprawdzenia czy produkt, który jest mu oferowany, spełnia wymagania jakościowe. Jest to bardzo istotne jeśli chcemy aby nasza instalacja gazowa pracowała z maksymalną wydajnością przy jednoczesnym, możliwie najmniejszym, zużyciu gazu – przełoży się to, jak wiadomo, na oszczędności w naszych portfelach.

Budujmy instalacje, cieszmy się czystym powietrzem oraz zaopatrujmy się w paliwo, o które nie będziemy musieli się martwić, a nocą będziemy spać spokojnie.