Bialchem

Nowoczesne ogrzewanie domu. Czyli jakie?

W obecnych czasach epoki przemysłowej, globalnego ocieplenia i zmiany klimatu, gdzie poziom emisji gazów cieplarnianych powoduje, że każdego dnia jesteśmy narażeni na szkodliwe dla zdrowia pyły powodujące choroby układu oddechowego i krążenia, można zaobserwować powoli rosnącą ekologiczną świadomość społeczeństwa.

W obecnych czasach epoki przemysłowej, globalnego ocieplenia i zmiany klimatu, gdzie poziom emisji gazów cieplarnianych powoduje, że każdego dnia jesteśmy narażeni na szkodliwe dla zdrowia pyły powodujące choroby układu oddechowego i krążenia, można zaobserwować powoli rosnącą ekologiczną świadomość społeczeństwa. W trosce o własne zdrowie i z dbałości o środowisko dość powszechne staje się adaptowanie rozwiązań alternatywnych dla dotychczasowych paliw stałych jako źródeł energii. Jednym z najczystszych i łatwych w użyciu paliw dostarczających domowe ciepło jest gaz płynny LPG (Liquefied petroleum gas), który funkcjonuje z bardzo dobrym skutkiem jako paliwo grzewcze, sprzedawane zarówno w butlach różnej wagi jak i luzem do zbiorników.

Gazem płynnym (LPG) zapewniającym ogrzewanie jest propan oraz mieszanina propan-butan. Jest to idealne rozwiązanie do ogrzewania gospodarstw domowych, inwestycji przemysłowych w sytuacji jeśli nie są one podłączone do sieci z gazem ziemnym. W przypadku takiego rozwiązania niezbędne jednak jest posiadanie odpowiednio dopasowanego zbiornika, których średnie pojemności wahają się pomiędzy 2750 litrów (powszechnie wykorzystywane w gospodarstwach domowych), a 4850 – 6700 litrów (wykorzystywane głównie w instalacjach przemysłowych, np. fermy, suszarnie). Główna różnica między gazem sieciowym a ogrzewaniem LPG polega na tym, że LPG jest dostarczany transportem drogowym i jest przechowywany w zbiorniku. Ogrzewanie domu gazem płynnym jest bardziej pro-ekologiczne w porównaniu do tradycyjnych nośników energii, ponieważ spalający się gaz emituje niższy poziom szkodliwych substancji, nie produkuje sadzy ani innych pozostałości. Ponieważ LPG jest nietoksyczny, nie jest zagrożeniem zarówno dla wód gruntowych jak i gleby, dlatego może być wykorzystywany również na obszarach chronionych.

Gaz płynny jest również bardziej opłacalny od gazu ziemnego. W momencie podpisywania umowy na dostawę gazu ziemnego odbiorca nie ma żadnego wpływu na jego cenę. Z kolei gaz płynny można zakontraktować u wybranego dostawcy, a jego cenę można wynegocjować w zależności od tego, na ile lat przewidywane są dostawy, czy zbiornik jest kupowany, czy dzierżawiony itp.

Jednym z największych dostawców gazu w Polsce jest Bialchem, który gwarantuje nie tylko gaz spełniający normę PN-EN 589 dotyczącą wymagań jakościowych ale również terminowość dostaw i konkurencyjne ceny.