Bialchem

Dlaczego butla z gazem pokrywa się szronem?

Odparowaniu cieczy zawsze towarzyszy schładzanie ścianek zbiornika, proporcjonalnie do szybkości parowania. Na silnie schłodzonych elementach instalacji gazowej zasilającej następuje skroplenie się pary wodnej zawartej w powietrzu. Objawia się to wytrącaniem kropel wody, a nawet szronieniem powierzchni butli. Stopień oszronienia butli z gazem będzie tym większy, im szybszy będzie proces odparowania cieczy. Wzrost zapotrzebowania na opary gazowe jest wprost proporcjonalny do chwilowego zapotrzebowania mocy przez odbiorniki podłączone do butli.