Bialchem

Dlaczego butla z gazem propan-butan czasami nie ma ciśnienia? Co jest przyczyną?

Butla napełniona prawidłową mieszaniną w odpowiedniej temperaturze powinna mieć wewnątrz odpowiednie ciśnienie. Zbyt uboga mieszanina (czyli o dużej zawartość butanu) w niskiej temperaturze powoduje, że w butli po odkręceniu zaworu panuje małe ciśnienie (butan wrze przy -4 st. C). Wystarczy wówczas przetrzymać butlę w warunkach temperatury pokojowej (nie podgrzewać sztucznie!), a ciśnienie powinno wrócić do normy.