Bialchem

Czy słonce latem stwarza większe zagrożenie wybuchem butli z gazem LPG?

W przypadku napełniania zbiorników mieszaniną propan-butan stosuje się tzw. poduszkę. Oznacza to, że zbiornik napełniany jest do 85% swojej pojemności. Powoduje to, że gaz pod wpływem temperatury rozszerza się w bezpieczny sposób, a zbiornik jest przystosowany do takiego ciśnienia. Wysokie temperatury nie zwiększają zagrożenia wybuchem.