Bialchem

Gaz płynny – produkt o szerokim zastosowaniu przemysłowym

Zastosowanie gazu płynnego jest zbliżone do gazu ziemnego i gazu miejskiego lecz szerokie możliwości jego transportu zwiększają zakres zastosowania – szczególnie dla potrzeb przemysłowych. Gaz płynny zapewnia maksymalna wygodę użytkowania związaną z systemem nie wymagającym obsługi, oszczędność energii wynikającą z wysokiej kaloryczności oraz wysokiej sprawności urządzeń wykorzystujących gaz.

Zastosowanie gazu płynnego jest zbliżone do gazu ziemnego i gazu miejskiego lecz szerokie możliwości jego transportu zwiększają zakres zastosowania – szczególnie dla potrzeb przemysłowych. Gaz płynny zapewnia maksymalna wygodę użytkowania związaną z systemem nie wymagającym obsługi, oszczędność energii wynikającą z wysokiej kaloryczności oraz wysokiej sprawności urządzeń wykorzystujących gaz.

Gaz Płynny ma zastosowanie w:

 1. Termo-katalitycznym przetwarzaniu odpadów z tworzyw sztucznych
 2. Przemyśle metalowym
 3. Hutnictwie
 4. Spawalnictwie
 5. Przemyśle stoczniowym oraz wytwarzającym konstrukcje stalowe
 6. Przemyśle motoryzacyjnym
 7. Budownictwie, w tym w:
  • budownictwie kubaturowym
  • budownictwie drogowym
 8. Przemyśle papierniczym i drukarskim
 9. Przemyśle spożywczym, w tym w:
  • piekarniach i cukierniach
  • produkcji płatków ziemniaczanych czy mleka w proszku.
  • przetwórstwie mięsno-wędliniarskim
  • zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego
  • zakładach produkujących napoje
  • pakowaniu produktów
  • transporcie żywności
 10. Przemyśle szklanym
 11. Przemyśle ceramicznym
 12. Przemyśle tekstylnym
 13. Rolnictwie, w tym w:
  • hodowli tuczników, prosiąt, cieląt i drobiu
  • suszarniach zbóż, rzepaku i tytoniu
  • szklarniach
 14. Produkcji tworzyw sztucznych
 15. Turystyce, w tym w:
  • hotelach i restauracjach
  • campingach, karawaningu
  • żeglarstwie
  • sporcie balonowym

Wiele nowoczesnych procesów technologicznych wymaga dostarczenia dużej ilości czystej energii. Instalacje zbiornikowe na gaz płynny są wtedy nie do zastąpienia, zwłaszcza tam, gdzie możliwość doprowadzenia innych nośników energii cieplnej jest ograniczona lub zbyt kosztowna.