Bialchem

Jak bezpiecznie używać butli z gazem?

Z gazem nie ma żartów

Zastosowanie się do powyższych zasad i wskazówek sprawi, że użytkowanie butli z gazem będzie bezpieczne. Z gazem jest trochę jak z ogniem – nie ma z nim żartów. Jeśli jednak będziemy się z nim obchodzić w należyty sposób, zachowany zdrowy rozsądek, nic złego nie powinno się wydarzyć. Należy tylko zachować czujność oraz nie kusić losu. Kuszeniem takim może być chociażby kupowanie butli z nielegalnych źródeł. Stosując się do ogólnych zasad bezpieczeństwa będziesz mógł jednak spać spokojnie.

Butle z gazem są wykorzystywane w wielu polskich domach. Od czasu do czasu możemy usłyszeć lub przeczytać w mediach o jakimś wypadku spowodowanym ich wybuchem. Osoby, które mają obawy przed stosowaniem butli z gazem uspokajamy – ich użytkowanie jest bezpieczne, ale pod pewnymi warunkami. Trzeba po prostu umieć z nich korzystać. Należy robić to z głową, stosując się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z tych zasad. Jak bezpiecznie używać butli z gazem?

Butla z gazem tylko z legalnego źródła

Niezwykle ważną rzeczą z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania butli z gazem jest źródło ich pochodzenia. Najważniejszą rzeczą jest kupowanie wyłącznie oryginalnych butli gazowych, z legalnego źródła. Tylko takie dają gwarancję bezpieczeństwa (o ile oczywiście będziemy się z nimi w odpowiedni sposób obchodzić). Jak rozpoznać oryginalną butlę z gazem?

Jedną z podstawowych kwestii jest kolor butli. Otóż każdy legalny dystrybutor ma zarezerwowany dla siebie jeden kolor, którym może oznaczać swoje butle. Z tym jednak zastrzeżeniem, że nie może to być kolor czerwony, który jest zarezerwowany dla gaśnic. Co ważne, cała butla musi zostać pokryta tym kolorem, a nie tylko jej część.

Poza tym prawidłowo oznaczona butla powinna zawierać między innymi:

 • tabliczkę znamionową z datą legalizacji oraz informacją o ciężarze i maksymalnej ilości gazu, jakim może zostać napełniona,
 • informacje o firmie odpowiedzialnej za jej napełnienie,
 • zaślepkę na zawór, która chroni przed przypadkowym odkręceniem zaworu oraz wyciekiem gazu.

Bezpieczny transport butli z gazem

Niezwykle ważne jest również to, w jaki sposób przewozimy butle z gazem. Planując ich transport pamiętaj o tym, aby:

 • były zawsze ustawione pionowo,
 • były stabilne, zabezpieczone przed przewróceniem się,
 • nie turlać ich, nie rzucać nimi, nie obijać butli o butlę oraz inne przedmioty.

Odpowiednie przechowywanie butli z gazem

Butle z gazem powinny być przechowywane w odpowiedni sposób oraz w odpowiednich warunkach. Najważniejsze zasady dotyczące bezpiecznego przechowywania butli z gazem:

 • temperatura pomieszczenia nie powinna przekraczać 35°C,
 • pomieszczenie powinno mieć zapewnioną dobrą wentylację,
 • powietrze w pomieszczeniu powinno być suche,
 • nie należy ustawiać ich koło urządzeń elektrycznych (do urządzeń elektrycznych zaliczane są także gniazdka czy włączniki elektryczne) oraz otwartych źródeł ognia (odległość od nich powinna wynosić co najmniej 1.5 metra),
 • nie wolno przechowywać ich razem z materiałami łatwopalnymi,
 • nie wolno przechowywać ich w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu terenu, takich jak na przykład piwnica.

Przechowywanie butli w zbyt wysokiej temperaturze (powyżej 35°C) może doprowadzić do wybuchu. Zbyt wysoka temperatura prowadzi do wzrostu ciśnienia, a to z kolei może doprowadzić do rozerwania butli.

Dlaczego nie wolno przechowywać butli w piwnicy i innych tego typu pomieszczeniach? Chodzi o to, że gaz jest cięższy od powietrza. W razie nieszczelności butli i ulatniania się gazu będzie się on gromadził w miejscach, które są najniżej położone, czyli przy podłodze, i nie będzie wypływać na zewnątrz.

W razie awarii skorzystaj z pomocy fachowców

Ulatnianie się gazu z butli jest bardzo niebezpieczne, dlatego warto zadbać o to, aby została ona podłączona przez fachowca, licencjonowanego instalatora. To samo dotyczy sytuacji, w której coś nas zaniepokoi. Jeśli dostrzeżemy jakieś niepokojące objawy typu buczenie i syczenie butli z gazem, nie próbujmy naprawiać jej na własną rękę. Jeśli się na tym nie znamy, możemy tylko zaszkodzić.

Jeśli już dojdzie do wycieku, należy jak najszybciej zamknąć zawór butli, odłączyć ją od instalacji oraz wynieść z budynku. Następnie powinniśmy wezwać pomoc, na przykład dostawcę butli, a w razie poważniejszej awarii straż pożarną. Niezwykle ważne jest również przewietrzenie całego mieszkania (nie tylko pomieszczenia, w którym stała butla).