Bialchem

Czy butla 30/33kg ma większe ciśnienie niż butla 10/11kg?

Ciśnienie w butlach zarówno 33 kg jak i w 11 kg zależy od temperatury i rodzaju mieszaniny. Jeżeli butla 33 kg jest napełniona propanem, wówczas ciśnienie jest wyższe niż w przypadku mieszaniny propan-butan.