Bialchem

Gas płynny – w trosce o środowisko

LPG (Liquified Petroleum Gas) jest produktem pozyskiwanym w procesie przerobu ropy naftowej. Gaz, który powstaje jest bezbarwny i bezwonny. Nawaniany jest ze względów bezpieczeństwa. Najczęściej spotykany gaz na rynku to mieszanina propanu i butanu. Mieszanka stosowana do napędu samochodów osobowych czy wózków widłowych.

Gaz skroplony jest bardzo uniwersalnym źródłem energii. Propanem można ogrzewać domostwa, poprzez wykorzystanie propan-butanu możliwe jest gotowanie, napęd pojazdów mechanicznych. Gaz jest też wykorzystywany w tak specyficznych celach jak sport baloniarski.

LPG jest preferowane w głównej mierze jako alternatywne źródło energii wykorzystywane w transporcie. Podczas spalania gazu do atmosfery uwalnia się o wiele mniej substancji szkodliwych niż podczas procesu spalania innych znanych nam paliw (np. benzyn czy oleju napędowego).

Obecnie światowe trendy dot. ekologii skupiają się na zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza, możliwie jak największej eliminacji smogu w wielkich aglomeracjach. W tej roli bardzo dobrze spisze się gaz skroplony. W sytuacji, gdy zwiększymy zużycie gazu skroplonego w codziennym życiu (zwłaszcza w odniesieniu do kwestii transportowych) – będziemy mogli w znacznym stopniu ograniczyć powstawanie cząstek stałych (tzw. cząstki PM – które mogą powodować problemy ze zdrowiem).

Spalony skroplony gaz charakteryzuje się bardzo małym wskaźnikiem powstawania gazów cieplarnianych w porównaniu do innych paliw, które są dostępne na rynku. Porównanie zostało przedstawione poniżej. Emisja gazów cieplarnianych – porównując LPG do oleju opałowego – jest mniejsza kilkukrotnie oraz o ½ mniejsza w porównaniu do węgla.

LPG w liczbach (przykłady):

  1. W procesie spalania autogazu wytwarza się ok. ¼ mniej NOx (tlenków azotu) oraz dwukrotnie mniej CO (tlenków węgla) w porównaniu do benzyn.
  2. W procesie spalania autogazu wytwarza się kilkukrotnie mniej NOx (tlenków azotu) oraz ponad dwukrotnie mniej CO (tlenków węgla).