Language:

Kontakt

Wybierz oddział:

Oddział Wólka Dobryńska
21-512 Zalesie
Wólka Dobryńska 159
 
fax: (83) 375 97 61 do 63
terminal@bialchem.pl
Oddział Olsztyn
10-310 Olsztyn
ul. Marii Zientary – Malewskiej 65
tel./fax: 0-89 532-00-60
tel./fax: 0-89 526-46-95
olsztyn@bialchem.pl
Bialchem Group
Centrala
15-062 Białystok
ul. Warszawska 39
tel: (85) 654 46 33
fax: (85) 875 57 99
bialchem@bialchem.pl

O firmie

Rzetelna Firma - Bialchem

Bialchem Group sp. z o.o. został założony w 1998 roku. Jest polską firmą z siedzibą w Białymstoku, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku pod numerem KRS 0000045329.

Firma Bialchem Group jest jednym z wiodących importerów gazu płynnego propan-butan, nawozów mineralnych oraz węgla kamiennego z krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Oprócz działalności typowo importowej, firma zajmuje się również sprzedażą i dystrybucją gazu w postaci LPG do stacji paliw, gazu do ogrzewania domów i mieszkań oraz butli gazowych (11 kg, 33 kg, butle turystyczne), węgla kamiennego i nawozów mineralnych, zarówno do firm i instytucji państwowych jak i do odbiorców indywidualnych. Dostawy realizujemy w oparciu o rozbudowaną sieć logistyczną i tabor samochodowy.

Posiadamy własny Terminal Przeładunkowy, na którym świadczymy dodatkowo usługi w zakresie przeładunku i konfekcjonowania towarów dla zewnętrznych zleceniodawców.
Terminal zajmuje powierzchnię ponad 25 ha, jego teren, całkowicie ogrodzony i oświetlony, monitoruje firma ochroniarska gwarantując bezpieczeństwo powierzonych towarów. Własna bocznica kolejowa pozwala na realizowanie przeładunków mieszanych kolejowo-samochodowych bez najmniejszych opóźnień.

Firma Bialchem Group jest podmiotem działającym w strukturze oddziałowej, rozproszonej na terenie całego kraju. W każdym z oddziałów realizowana jest sprzedaż towarów handlowych, zarówno hurtowa jak i detaliczna. Z poziomu tych czterech oddziałów firma jest w stanie zapewnić dostawę na całości terenu Polski. Na każdym rynku istniejemy lokalnie, marka Bialchem jest budowana w oparciu o regionalne zaufanie. Stawiamy przede wszystkim na jakość naszego produktu, ręczymy również za wysokie standardy obsługi.

Już w 2004 roku Bialchem Group znalazł się na 778 miejscu listy 1000 największych przedsiębiorstw w rankingu Rzeczpospolitej. Jesteśmy laureatem nagrody Gazele Biznesu oraz jedną z największych firm w regionie (Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw). Firma co roku zwiększa obroty, zatrudnienie oraz zasięg sieci sprzedaży.

Cement

Prowadzimy sprzedaż cementu CM II 32,5 i CM I 42,5 luzem oraz konfekcjonowanego.

Oba asortymenty posiadają certyfikaty unijne dopuszczające do sprzedaży na terenie Polski oraz niezbędne certyfikaty jakościowe.

Sprzedaż detaliczna prowadzona jest z Terminala Przeładunkowego Bialchem Group położonego w Wólce Dobryńskiej 159 koło Białej Podlaskiej.

Sprzedaż hurtowa prowadzona jest w oparciu o biuro handlowe w Białymstoku.

Nawozy

Wybierz produkt:

Sól potasowa

 

Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie  % (m/m) 60,0
Granulacja : 1mm – 4mm % (mm)  min 80

Produkt otrzymywany z nieoczyszczonych soli potasowych, zawierający chlorek potasu jako składnik główny. Sól potasowa granulowana – 60% K2O jest nawozem przedsiewnym. Zaleca się stosowanie minimum na 2-3 tygodnie przed wysiewem roślin uprawnych oraz zmieszanie go z warstwą uprawną na głębokości do 20 cm. Dotrzymanie wcześniejszego terminu wysiewu soli potasowej pozwoli na wymycie części chloru z tej warstwy gleby, w której rozwijają się podstawowe części systemu korzeniowego rośliny uprawnej. Na użytki zielone stosujemy przed rozpoczęciem wegetacji po pierwszym pokosie (a w przypadku pastwisk nie później jak trzy tygodnie przed rozpoczęciem wypasu) dzieląc całą dawkę potasu na co najmniej dwie części.

NAWÓZ NPK 4-15-30 +4S

 

Azot (N) w formie amonowej, % (m/m) 4
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie % (m/m) 15
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie % (m/m) 4
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie
Trójtlenek siarki (SO3)
% (m/m) 30
8
Siarka całkowita (S)   % (m/m) 4

 

Nawóz NPK  4-15-30 +4S jest nawozem przedsiewnym. Może być stosowany pogłównie wiosną w przypadku wystąpienia takiej konieczności. W stosowaniu pod rośliny okopowe nawóz można przyorać razem z obornikiem. W przedsiewnej dawce nawozu można w pełni pokryć potrzeby roślin w stosunku do fosforu i potasu, natomiast azot dostarczany jest tylko w ilości niezbędnej do początkowego wzrostu, a pozostałą część tego składnika należy uzupełnić w nawożeniu pogłównym. Tylko w nawożeniu roślin strączkowych i jęczmienia browarnego nie jest potrzebne dodatkowe nawożenie azotem.

 

 

NAWÓZ NPK 5-20-30 +3S

 

Azot (N) w formie amonowej, % (m/m) 5
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie % (m/m) 20
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie % (m/m) 19
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie % (m/m) 30
Siarka (S) całkowita % (m/m) 3

 

Nawóz NPK 5-20-30 + 3%S może być stosowany pod wszystkie rośliny polowe i użytki zielone zwłaszcza na glebach ubogich w potas oraz pod rośliny lubiące potas takie jak burak cukrowy, kukurydza i rzepak. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując nawóz przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-15 cm. Może być także stosowany pogłównie wiosną, gdy wystąpi taka konieczność. W przedsiewnej dawce nawozu można w pełni pokryć potrzeby roślin w stosunku do fosforu i potasu, natomiast azot dostarczany jest tylko w ilości niezbędnej do początkowego wzrostu. Pozostałą część tego składnika należy uzupełnić w nawożeniu pogłównym.

NAWÓZ NPK 8-19-29 +3S

 

Azot (N) w formie amonowej, % (m/m) 8
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie % (m/m) 19
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie % (m/m) 18,5
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie % (m/m) 29
Siarka (S) całkowita % (m/m) 3

 

Nawóz NPK  8-19-29+3 % S może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Zaleca się stosować na gleby o zbliżonej zasobności w fosfor i potas, w warunkach prawidłowego nawożenia organicznego. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując nawóz przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-15 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną. Nawóz, można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.

SALETRA AMONOWA

 

Saletra amonowa – NH4 NO3- jest otrzymywana z połączenia amoniaku z kwasem azotowym. Ma wygląd białych perełkowatych granul lub o innym zabarwieniu w zależności od rodzaju dodatków antyzbrylających. Saletra jest produktem bardzo higroskopijnym, łatwo rozpuszczalnym w wodzie i szybko przyswajalnym przez rośliny. Azot występuje w dwóch formach: amonowej i azotanowej. Obok wysokiej zawartości azotu występowanie składnika w dwóch formach sprawia, że saletra jest nawozem uniwersalnym. Towar należy chronić przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i przegrzewaniem.

Parametry jakościowe:

 • zawartość azotu całkowitego: 34% /w tym azotanowego: 17%, amonowego 17 %/
 • retencja oleju-poniżej: 4%
 • składniki palne: poniżej 0,2% (m/m)
 • pH: co najmniej 4,5
 • uziarnienie1-4mm:min 95%
 • chlor(Cl):max.0,02%(m/m)
 • zawartość miedzi: nie więcej niż 10mg/kg

Stosowanie:

Saletra amonowa odpowiada w zasadzie potrzebom pokarmowym wszystkich roślin uprawnych i może być stosowana na wszystkich glebach. Saletrę amonową można stosować zarówno przed siewem lub sadzeniem roślin, jak i pogłównie. Nie zaleca się stosowania w dawkach przekraczających potrzeby roślin ze względu na straty związane z wymywanie formy azotowej z gleby. Czynnikiem negatywnym (w przypadku przenawożenia) jest nadmierny rozwój części wegetatywnych rośliny przed okresem zimowym. Saletra amonowa powinna być stosowana w dwóch i więcej dawkach od wczesnej wiosny. Na glebach alkalicznych wymaga zmieszania z glebą w celu zapobiegania stratom azotu spowodowanym ulatnianiem się amoniaku.

MOCZNIK NAWOZOWY

 

Mocznik nawozowy – NH2 CONH2- jest otrzymywany z połączenia amoniaku z dwutlenkiem węgla. Ma wygląd białych perełkowatych granul lub o innym zabarwieniu w zależności od rodzaju środków antyzbrylających. Mocznik 46% N zawiera azot w formie amidowej, która w glebie przechodzi w dostępną dla roślin formę amonową. Procesy te zachodzą powoli i nie następuje nadmierne gromadzenie szkodliwych azotanów w glebie, roślinach i wodzie gruntowej. Straty azotu z gleby są bardzo małe. Mocznik jest produktem higroskopijnym, łatwo rozpuszczalnym w wodzie. Należy chronić przed zawilgoceniem.

Parametry jakościowe:

 • zawartość azotu całkowitego w formie amidowej: 46%
 • zawartość biuretu: nie więcej niż 1,2 %(m/m)
 • uziarnienie: 1-4mm:min 95%

Stosowanie:

Mocznik 46%N jest szybko działającym nawozem zawierającym azot w formie amidowej przechodzący w glebie w dostępną dla rośliny formę amonową a następnie azotanową. Jest nawozem uniwersalnym, stosowanym pod wszystkie rośliny uprawne zarówno przedsiewnie jak i pogłównie. Z uwagi na bardzo dobrą rozpuszczalność w wodzie może być stosowany dolistnie w stężeniu dostosowanym do wymagań dokarmianego gatunku i fazy rozwojowej rośliny. Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami nawozowymi mocznik granulowany może być stosowany na każdej glebie nie wykazującej skrajnie kwaśnego bądź zasadowego odczynu. Mocznik 46%N zastosowany pogłównie wymaga przykrycia warstwą gleby podczas wykonywania wiosennych zabiegów pielęgnacyjnych dla uniknięcia strat azotu. Przed wysiewem mocznik granulowany można mieszać z fosforanem amonowym, nawozami NPK i nawozami potasowymi.

FOSFORAN AMONU 12/52

 

Nawóz otrzymany w procesie chemicznym. Zmielone fosforyty rozpuszcza się w nadmiarze stężonego kwasu siarkowego. Po dodaniu amoniaku otrzymuje się fosforan amonu. Składniki są łatwo dostępne dla roślin. Jest to produkt o wysokiej zawartości składników pokarmowych. Forma granulowana zapewnia łatwy i równomierny rozsiew.

Parametry jakościowe:

 • zawartość: azot całkowity ( N ) -12,0 % (m/m) w tym azot amonowy -12,0 % (m/m)
 • fosfor całkowity ( P2O5 ) -52,0 % (m/m) w formie fosforanu jednoamonowego

Stosowanie:

FOSFORAN AMONU z uwagi na niemal 2,5 krotną wyższą zawartość fosforu niż azotu jest typowym nawozem przedsiewnym. Nadaje się na wszystkie gleby z wyjątkiem bardzo zakwaszonych. Zaleca się zmieszanie go z glebą na głębokość około 15 cm. Proporcje składników N : P2O5 predysponują do stosowania na gleby ubogie w fosfor. Szczególnie zalecany jest do stosowania pod rośliny ozime. Przy ustalaniu dawek pokarmowych należy brać wyłącznie pod uwagę fosfor jako składnik główny. Wielkość dawki nawozów fosforowych zależy od kilku czynników. Są to wymagania pokarmowe roślin, zasobność gleby w fosfor przyswajalny oraz wielkości spodziewanego plonu. Przy uprawie na glebach o niskiej i bardzo niskiej zawartości fosforu, dawki należy zwiększyć o około 50%. Stosowanie FA 12/52 można uzupełniać nawozami potasowymi i azotowymi w stosownej wielkości i czasie przewidzianym dla danej uprawy.

Prowadzimy bezpośredni import nawozów mineralnych, ich konfekcjonowanie oraz sprzedaż.

Nasz asortyment obejmuje sól potasową 60% K2O, nawozy wieloskładnikowe NPK w jednej granuli oraz blendowane, m.in.: NPK 4/15/30, NPK 5/20/30 i NPK 8/19/29, saletrę amonową 34% N, mocznik 46% N, fosforan amonu NP12/52.

Naszymi dostawcami są najlepsze fabryki i koncerny z krajów byłych WNP. Dostawcy ci są gwarantem wysokiej jakości nawozów. Na przywóz wszystkich nawozów mineralnych posiadamy stosowne pozwolenia unijne jak również stosowne certyfikaty na znak NAWÓZ WE z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji umożliwiające sprzedaż na terenie Polski.


sól potasowa 60%K2O

Bialfoska 8-19-23+3%S

Bialfoska 5-20-30+3S

Bialfoska 4-15-30+4S

Kontrola partii towaru jest prowadzona poprzez niezależne inspekcje kontrolne (m.in. SGS i Polcargo). Regularne inspekcje przeprowadzane w trakcie procesu importu wykazują stabilność i efektywność wewnętrznych procedur kontroli jakości.

Konfekcjonowanie, sprzedaż i dystrybucja prowadzone są za pośrednictwem własnego Terminalu Przeładunkowego położonego w Wólce Dobryńskiej 159 (w odległości 11 km przed Terespolem). Umożliwiamy załadunek różnych asortymentów w różnych opakowaniach. Na życzenie Klienta nawozy w workach są paletyzowane.

Obecnie jesteśmy w trakcie rozszerzania oferty nawozów o produkty dedykowane pod konkretne uprawy.

Olej napędowy

Bialchem Group Sp z o.o. prowadzi sprzedaż czystego ekologicznie oleju napędowego z zawartością siarki nie przekraczającą 0,005 % (co odpowiada polskiej normie PN-EN 590 dla importowanego oleju napędowego). W zależności od pory roku oferujemy do sprzedaży olej napędowy: letni, przejściowy i zimowy.

Formy sprzedaży:

 • Odbiór własnym środkiem transportu
 • Dostawa bezpośrednio do klienta 

Dostawy realizujemy nowoczesnymi cysternami wyposażonymi w liczniki komputerowe.
 Wraz z paliwem klient otrzymuje certyfikat jakości i świadectwo pochodzenia oleju.
 Zawsze odpowiadamy za jakość produktu. Faktury wystawiane są w metrach sześciennych dla aktualnej temperatury otoczenia.

Terminowość dostaw, wysokiej jakości paliwo oraz atrakcyjne ceny są gwarancją udanej współpracy z naszą firmą.

Węgiel

Sprzedaż węgla

 

Prowadzimy sprzedaż węgla kamiennego pochodzącego z Kuzbaskiego Zagłębia Węglowego w Rosji. Węgiel rosyjski kupujemy wyłącznie ze starannie wyselekcjonowanych kopalni, gwarantujących stabilność wysokich parametrów importowanego towaru. Węgiel syberyjski zapewnia najlepsze walory użytkowe tj. wysoką kaloryczność, niską zawartość popiołu i siarki. Oferowany do sprzedaży węgiel sortowany jest na terenie własnego Terminalu Przeładunkowego przy ścisłej kontroli jakości. Sprzedaż prowadzona w kilku asortymentach (kostka, orzech, orzech II, groszek, eko groszek, miał węglowy).

Ekogroszek workowany

 

W ofercie posiadamy również węgiel syberyjski ekogroszek workowany marki  „Ekogroszek ze Starej Kopalni” (zobacz) oraz „Orzech II ze Starej Kopalni” (zobacz). Oba asortymenty są konfekcjonowane ze specjalnie wyselekcjonowanego i sprowadzonego węgla o bardzo wysokiej kaloryczności i znikomej zawartości popiołu i siarki.

Przykładowa analiza węgla Polcargo:


Polcargo

Terminal

Terminal Przeładunkowy Bialchem Group znajduje się w Wólce Dobryńskiej 159 w powiecie bialskim (woj. lubelskie). Ze względu na położenie przy trasie E-30 (12 km od przejścia granicznego Polska-Białoruś), dojazd do terminala jest prosty i nie nastręcza trudności w dotarciu przewoźnikom z terenu całego kraju.

Cała powierzchnia ponad 25 ha jest ogrodzona i oświetlona oraz monitorowana przez firmę ochroniarską gwarantującą bezpieczeństwo powierzonych towarów.

Terminal Przeładunkowy Bialchem Group oferuje klientom całodobową obsługę logistyczną, przeładunek i składowanie następujących towarów:

 • węgla kamiennego (wraz z usługą sortowania)
 • cementu (wraz z usługą konfekcjonowania)
 • nawozów mineralnych (wraz z usługą konfekcjonowania)
 • towarów sypkich (rolnych i przemysłowych)
 • drewna, stali i innych w opakowaniach zbiorczych i wielkogabarytowych

Świadczymy również usługi przeładunku gazu propan-butan w relacji wagon szerokotorowy/autocysterna, wagon szerokotorowy/normalnotorowy.

Posiadamy własną bocznicę normalno- i szerokotorową o pojemności ponad 100 wagonów, rampy i urządzenia przeładunkowe: suwnicę do przeładunku materiałów sypkich, urządzenia do konfekcjonowania, wagoworkownice, urządzenie sortujące itp.

Oferujemy usługi składowania towarów na utwardzonych placach składowych o powierzchni ok. 30 000 m2 – na paletach i pod kapturami foliowymi, w naszych halach magazynowych (powierzchnia ok. 6 000 m2) i na składzie celnym otwartym.

Zapewniamy pełen dozór oraz umożliwiamy obecność przedstawiciela klienta przy przeładunkach.

Gwarantujemy wysoką jakość usług, konkurencyjne ceny, wykwalifikowaną kadrę pracowniczą oraz solidność i terminowość prac.

Nie wiesz gdzie i jak przeładować – zgłoś się do nas. Przeładunki nietypowe to nasza specjalność.

 

Informacja dotycząca środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii na Terminalu Przeładunkowym

Gaz

Dostawa gazu

 
Bialchem Group sp. z o. o. to jeden z głównych bezpośrednich importerów gazu płynnego w Polsce.

Proponujemy swoim klientom propan techniczny, butan techniczny oraz propan-butan techniczny. Nasza oferta obejmuje zarówno przeładunki bezpośrednie cysternami drogowymi i kolejowymi jak i butle gazowe.

Posiadamy rozlewnie gazu płynnego, które obejmują zasięgiem cały kraj. Oferują one swoim klientom najwyższą jakość usług w zakresie sprzedaży różnorodnych produktów gazowych. Zapewniamy również obsługę klientów wykorzystujących butle gazowe we wszystkich gałęziach przemysłu, rolnictwa i usług.

 

Dystrybucja gazu LPG

 

Świadczona przez nas dystrybucja gazu LPG obejmuje kompleksowe zaopatrzenie w gaz propan butan stacji paliwowych wyposażonych w moduły zgodne z wymogami obowiązujących norm krajowych i Unii Europejskiej oraz fachową obsługę składów podatkowych na terenie całego kraju w zakresie sprzedaży hurtowej gazu płynnego.

Najwyższą jakość sprzedawanych przez nas produktów i oferowanych usług gwarantują posiadane przez nas certyfikaty oparte na krajowych normach oraz trzykrotne badanie jakości każdej partii gazu przez zewnętrzne, akredytowane laboratoria badawcze.

Klient zaopatrujący się w naszej firmie może liczyć na terminowość, rzetelność i stałą wysoką jakość obsługi zapewnianą przez nasz wysoko wyszkolony personel oraz nowoczesną i rozbudowaną logistykę.

Karta charakterystyki produktu: propan, Karta charakterystyki produktu: propan-butan oraz Karta charakterystyki produktu: butan.