Bialchem

Czy ogrzewnictwo indywidualne w Polsce może funkcjonować bez stosowania węgla kamiennego?

Węgiel kamienny jest jednym z głównych paliw stałych zużywanych przez polskie gospodarstwa domowe. Popularność tego paliwa wynika z niskich kosztów ogrzewania oraz łatwej dostępności surowca. Nie bez znaczenia ma tu również czynnik ekonomiczny gospodarstw domowych, czyli niezdolność do zaspokojenia potrzeb związanych z zakupem innych rodzajów paliw wykorzystywanych do ogrzewania mieszkania, tak zwane ubóstwo energetyczne. Ogrzewanie węglem jest blisko trzykrotnie tańsze niż olejem opałowym.

Zapotrzebowanie na węgiel kamienny w większości pokrywane jest przez surowiec krajowy, jak i z importu. Węgiel kamienny importowany przez Bialchem Group z Kuźnieckiego Zagłębia Węglowego (Rosja) charakteryzuje się wysokimi parametrami jakościowymi, w tym niską zawartością siarki i popiołu.

Wyeliminowanie z obrotu najtańszych paliw (muły, flotokoncentraty, węgiel brunatny) poprzez wprowadzenie w życie przepisów ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz przepisów dotyczących wymagań technicznych dla kotłów spełniających normy emisyjności, znacząco wpłynęło na podniesienie kosztów ogrzewania, ale niewątpliwie przyczyniło się do poprawy jakości powietrza, którym oddychamy.

Najnowsze konstrukcje kotłów i pieców CO z automatycznym wprowadzaniem paliwa stałego do komory spalania charakteryzują się mniejszą emisją zanieczyszczeń w porównaniu do przestarzałych konstrukcji. Dlatego też można mówić o „czystszym cieple” z paliw stałych. Nowoczesne kotły węglowe stanowią coraz bardziej konkurencyjną ofertę dla kotłów gazowych. Dzięki nim można uzyskać nie tylko ten sam efekt ekologiczny, ale także wymierne efekty ekonomiczne. Warunkiem tego jest stosowanie najczystszych paliw stałych – kwalifikowanych sortymentów węgla o niskiej zawartości popiołu, siarki i drobnych frakcji ziarnowych.