Bialchem

Czynniki decydujące o efektywnym nawożeniu.

Celem nawożenia jest maksymalizacja wielkości plonu i jego jakości poprzez dostarczanie roślinom niezbędnych do rozwoju składników pokarmowych w odpowiednich dawkach, w łatwo przyswajalnej formie i z zachowaniem odpowiednich terminów agrotechnicznych.

Aby nawożenie stało się efektywnym pod względem ekonomicznym i odbywało się w zgodzie z poszanowaniem aspektów ekologicznych, należy pamiętać o stosowaniu czterech podstawowych praw:

  1. Prawo minimum von Liebiga, które stanowi, że „wysokość plonów roślin zależy od składnika pokarmowego występującego w glebie w najmniejszej ilości”.
  2. Prawo Voisina, które stwierdza, że „nadmiar substancji przyswajalnej w glebie ogranicza skuteczność działania innych substancji i w następstwie powoduje obniżkę plonów oraz zmniejszenie ich wartości biologicznej”.
  3. Prawo zwrotu wyprowadzanych z gleby przez rośliny składników pokarmowych (należy sporządzać bilans składników wprowadzonych do gleby i wyprowadzonych z niej, wraz z plonami. Opracowanie takiego bilansu umożliwi ustalenie optymalnych dawek nawozowych).
  4. Prawo ograniczające do minimum straty składników pokarmowych z gleby w wyniku zachodzących procesów: wymywania, uwstecznienia czy przenikania do atmosfery.

Zgodnie z prawem von Liebiga nawozić powinno się tymi pierwiastkami, których w glebie jest najmniej, ale trudno o zachowanie tego prawa bez uprzedniej analizy zasobności gleby w składniki pokarmowe. Analizę gleby winno się wykonywać przynajmniej raz na 5 lat – bez takiej analizy nie uda się osiągnąć zamierzonych rezultatów, gdyż zarówno zbyt wysokie, jak i zbyt niskie dawki składników pokarmowych, spowodują obniżenie jakości plonu.