Bialchem

Zwiększamy efektywność nawożenia potasem

Od wielu lat potas jest najbardziej deficytowym podstawowym składnikiem pokarmowym w polskim rolnictwie. Jego niedostatek występuje aktualnie w ok 50% polskich gleb, a proces ubożenia gleb w ten składnik ciągle się pogłębia. Tylko niewielka część tego pierwiastka jest dostępna dla roślin, a na lekkich stanowiskach, które dominują w krajowej strukturze gruntów, łatwo ulega on wymywaniu.

Od wielu lat potas jest najbardziej deficytowym podstawowym składnikiem pokarmowym w polskim rolnictwie. Jego niedostatek występuje aktualnie w ok 50% polskich gleb, a proces ubożenia gleb w ten składnik ciągle się pogłębia. Tylko niewielka część tego pierwiastka jest dostępna dla roślin, a na lekkich stanowiskach, które dominują w krajowej strukturze gruntów, łatwo ulega on wymywaniu.

Deficyt potasu, obok zakwaszenia, jest jednym z najważniejszych czynników ograniczających żyzność gleb i plonowanie roślin, dlatego powinien być on dostępny dla roślin już od wczesnych faz rozwojowych. Dostarczenie potasu nie tylko wpływa na rozwój organizmów, ale przede wszystkim zwiększa on przyswajalność i wykorzystanie nawozów azotowych przez roślinę, a także jej możliwości przechowalnicze. Potas zwiększa krzewienie roślin i pobudza do wytwarzania nowych łodyg, dodatkowo zwiększa odporność roślin na choroby, suszę oraz przygruntowe przymrozki.

W Polsce, w ostatnich latach mamy do czynienia z długotrwałymi okresami suszy glebowej – i potas, zwiększając odporność roślin w warunkach stresu wodnego, pozwala na oszczędne i efektywne gospodarowanie wodą glebową i opadową.

Niedobór potasu w okresach największego zapotrzebowania roślin zawsze powoduje obniżenie plonu i pogorszenie jego jakości. Aby uzyskać dobry plon należy więc pamiętać o corocznym nawożeniu roślin potasem.

Z praktyki rolniczej wiadomo, że najlepsze efekty plonotwórcze przynosi przedsiewnie nawożenie tym składnikiem (najlepiej łącznie z fosforem), ponieważ jest on potrzebny roślinom już od początku rozwoju. Dawki nawozowe powinny być dostosowane do aktualnej zasobności gleby w potas oraz potrzeb pokarmowych roślin, które zależą od wielkości pobrania składnika z plonem.

Należy pamiętać, że odżywianie roślin potasem odbywa się wyłącznie przez korzeń i interwencyjne nawożenie dolistne po zdiagnozowaniu niedoboru w roślinach jest niemożliwe.

Podstawowym źródłem potasu są sole potasowe, a najbardziej popularnym nawozem jest chlorek potasu KCl znany na rynku jako sól potasowa, zawierający min. 60% K2O. Sól potasowa jest nawozem przedsiewnym, i zaleca się ją stosować minimum na 2-3 tygodnie przed wysiewem roślin uprawnych oraz zmieszanie jej z warstwą uprawną na głębokości do 20cm. Dotrzymanie wcześniejszego terminu wysiewu soli potasowej pozwoli na wymycie części chloru z tej warstwy gleby, w której rozwijają się podstawowe części systemu korzeniowego rośliny uprawnej.

Bardzo dobre rezultaty plonotwórcze przynosi stosowanie nawozów wieloskładnikowych granulowanych, zawierających oprócz potasu także azot i fosfor. Sól potasowa na stałe wpisała się w paletę produktową firmy Bialchem Group i jest dostępna nieprzerwanie, w ciągu całego roku kalendarzowego.