Bialchem

Zasady efektywnego nawożenia

Jakich zasad należy przestrzegać, aby nawożenie było efektywne, ekonomicznie uzasadnione i nie wywierało negatywnego wpływu na środowisko naturalne?

Po pierwsze – wysoką jakość plonu uzyskuje się nie tylko dzięki zbilansowanemu nawożeniu, ale również poprzez utrzymanie prawidłowego odczynu pH.
Po drugie – jeśli zakłada się produkcję roślinną na średnim poziomie, to winno się ją uzyskać kosztem oszczędnego nawożenia.
Po trzecie – nawożenie powinno utrzymywać, a wręcz poprawiać strukturę gleby, umożliwiając jej jak najlepsze magazynowanie wody i utrzymanie biologicznej aktywności.
I po czwarte – powinno się minimalizować szkodliwy wpływ nawożenia na środowisko naturalne.

Najlepsze efekty produkcyjne uzyskuje się na glebach żyznych o dobrych właściwościach:
– fizycznych (prawidłowy odczyn pH, gruzełkowata struktura gleby umożliwiająca optymalne magazynowanie wody, wymianę powietrza i ogrzewanie się gleby);
– chemicznych (wysoka zasobność w składniki pokarmowe, niska zawartość szkodliwych pierwiastków i związków organicznych);
– biologicznych (aktywność biologiczna ma największy wpływ na przemiany i uwalnianie się składników pokarmowych zawartych w glebie i tych dostarczonych z nawozami).

Żyzność gleby to potencjalna zdolność przekazywania roślinom uprawnym niezbędnych składników pokarmowych, wody i powietrza. Potrzeba wielu lat pracy, ażeby uzyskać odpowiednio żyzną glebę. Nie da się użyźnić gleby w krótkim czasie bez negatywnego wpływu na środowisko czy wzrostu nakładów (np. wprowadzanie dużych dawek wapna, w celu szybkiego uregulowania odczynu pH, jest szkodliwe dla mikroorganizmów, pogarsza zdolność pobierania wielu składników i mikroskładników oraz powoduje nadmierne wymywanie większości składników pokarmowych z górnych warstw gleby; z kolei stosowanie wysokich jednorazowych dawek nawozów prowadzi do szeregu niekorzystnych zmian w glebie, np. do zwiększonego wymywania, zasolenia i zanieczyszczenia wód gruntowych).

Nawożenie jest uzupełnieniem braków składników pokarmowych w glebie i aby stało się ono prawidłowym i efektywnym, producent rolny winien stosować istotną, żelazną zasadę „tak dużo, jak to konieczne, tak mało, jak to możliwe”.