Bialchem

Nawożenie użytków zielonych

W okresie wczesnowiosennym, gdy przyroda budzi się do życia, istotne jest aby należycie zadbać o użytki zielone, które dobrze przygotowane do sezonu zapewniają wysokie plonowanie przez cały rok. Po okresie zimowym zazwyczaj w glebie nie brakuje wilgoci ( chociaż tegoroczna zima obaliła ten scenariusz – brak pokrywy śnieżnej uniemożliwił przedostanie się odpowiedniej ilości wody do warstw gleby), stąd też decyzję o nawożeniu należy podjąć odpowiednio wcześniej – kiedy gleba jest jeszcze dostatecznie wilgotna – z uwzględnieniem potrzeb pokarmowych roślin oraz zasobności gleby w składniki pokarmowe i jej aktualny odczyn pH.

Nawożenie jest głównym czynnikiem plonotwórczym roślin. To czy uda się uzyskać obfite plony zależy od zawartości w glebie podstawowych składników pokarmowych i wzajemnych relacji między nimi. Pierwsze nawożenie użytków zielonych powinno wykonywać się przed rozpoczęciem okresu wegetacji. Najczęściej używanym typem nawozów do zasilania użytków zielonych są nawozy azotowe i nawozy wieloskładnikowe: zawierające azot, fosfor i potas. Wysoka dawka azotu (N), głównego składnika pokarmowego roślin, jest niezbędna do syntezy między innymi białek, co pobudza rośliny do wcześniejszego rozpoczęcia wegetacji oraz daje „zastrzyk energii” do ich wysokiej produkcyjności. Fosfor (P), znacząco poprawia jakość plonu oraz regenerację rośliny po zimie. Potas (K), zwiększa krzewienie roślin i pobudza do wytwarzania nowych łodyg, dodatkowo zwiększa odporność roślin na choroby, suszę oraz przygruntowe przymrozki.

Jednymi z bardziej popularnych nawozów wieloskładnikowych są nawozy Bialfoska NPK 7-20-30 +2S oraz 8-19-29+3S. Mogą być one stosowane pod wszystkie rośliny uprawne polowe i użytki zielone. Największą efektywność uzyskuje się stosując nawóz przedsiewnie, mieszając go z glebą na głębokość 10-15 cm. W przedsiewnej dawce nawozu można w pełni pokryć potrzeby roślin w stosunku do fosforu i potasu, natomiast azot dostarczany jest tylko w ilości niezbędnej do początkowego wzrostu.

Kolejnym nawozem przedsiewnym jest sól potasowa granulowana 60% K2O, którą zaleca się stosować minimum na 2-3 tygodnie przed wysiewem roślin uprawnych oraz zmieszanie jej z warstwą uprawną na głębokości do 20cm. Dotrzymanie wcześniejszego terminu wysiewu soli potasowej pozwoli na wymycie części chloru z tej warstwy gleby, w której rozwijają się podstawowe części systemu korzeniowego rośliny uprawnej.

Odpowiednie nawożenie użytków zielonych przy zastosowaniu nawozów wieloskładnikowych oraz soli potasowej w znacznym stopniu poprawia biologiczne i fizykochemiczne właściwości gleby, co wpływa na zwiększenie jej urodzajności i w efekcie na opłacalność produkcji rolnej.