Bialchem

Zasady ustalania potrzeb nawozowych

Prawidłowe nawożenie polega na dostarczeniu roślinom składników mineralnych (azot, fosfor, potas) oraz tzw. składników drugorzędnych (siarka, magnez, wapń) i mikroelementów. Aby uzyskać wysokiej jakości plony należy więc dostarczyć roślinie składników pokarmowych w odpowiedniej ilości, formie chemicznej i proporcjach wynikających z tempa jej rozwoju i wzrostu, uwzględniając przy tym planowany poziom plonowania.

Metoda bilansowa

pozwala na ustalenie potrzeb nawozowych poprzez porównanie rozchodów składników pokarmowych (wynoszenie składników z plonem, straty składników w glebie – wymywanie, ulatnianie) z przychodami (nawożenie organiczne, opady atmosferyczne, resztki pożniwne przedplonu, samoistne uwalnianie się składników w glebie). Znając wyniki bilansu możemy określić dawkę nawozu mineralnego.

Ustalanie potrzeb nawozowych metodą bilansową odbywa się według następujących zasad:

Po pierwsze – obliczamy masę składników pokarmowych niezbędnych do uzyskania przewidywanego plonu; określamy wymagania pokarmowe uprawianej rośliny.

Po drugie – ustalamy potrzeby nawozowe rośliny. Aby móc dokładnie obliczyć dawki nawozów jakie mamy zaaplikować roślinie konieczne jest przebadanie gleby pod względem zasobności w makroelementy: P, K, Mg, Ca, odczynu gleby oraz uwzględnienie potrzeb wapniowania.

Po trzecie – ustalamy dawki azotu. Dokładne bilansowanie azotu wymaga dodatkowych analiz gleby oraz roślin. Analizy te mogą być obarczone dużymi błędami, dlatego ustalając dawkę azotu należy kierować się przede wszystkim doświadczeniem praktycznym: obserwować własne pola, stan plantacji, tempo wzrostu, pokrój i wybarwienie roślin, przebieg pogody i znać historię pola. Szacuje się, że rośliny pobierają 50% azotu dostarczonego do gleby z nawozami, natomiast pozostała część ulega immobilizacji (25%), denitryfikacji (20%) oraz wymyciu (5%).

Korzystając z metody bilansowej należy pamiętać o cyklicznym wykonywaniu analizy glebowej, co najmniej co 4 – 5 lat i nawozić uprawy na takim poziomie by utrzymać przynajmniej średnią zasobność gleby w składniki pokarmowe. Takie działanie zapewni roślinie pobranie potrzebnej ilości składników pokarmowych w warunkach niższych temperatur czy wahań wilgotności gleby, a także w krótkich okresach wegetacyjnych.