Bialchem

Nieruchomość na sprzedaż

Sprzedamy działkę inwestycyjną w Sokółce, ul. Przemysłowa 5, działka 1626.Działka gruntu w użytkowaniu wieczystym do dnia 15.06.2091
Działka Nr geod. 1626 o pow. 1,7823 ha

Działka położona w terenie oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Sokółce. Nr XLII/319/06 z dn. 31.03.2006 r. Przeznaczenie: pod działalność produkcyjną i składy.
Działka przygotowana do inwestycji.
Nieruchomość posiada KW Nr. BI1S/00003440/1.
Teren ogrodzony z utwardzonymi podjazdami i placami manewrowymi.
Nieruchomość bezpośrednio przy terenach kolejowych z dostępem do głównych ciągów komunikacyjnych miasta.

Cena 5000 000,00 zł – do negocjacji.

Wszelkie dodatkowe informacje po nr. tel. 668 443 427