Bialchem

Nieruchomość na sprzedaż

Działka gruntu w użytkowaniu wieczystym do dnia 15.06.2091
Działka Nr geod. 1626 o pow. 1,7823 haDziałka położona w terenie oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka
zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Sokółce.

Nr XLII/319/06 z dn. 31.03.2006 r.
Przeznaczenie: pod działalność produkcyjną i składy.

 

Budynek administracyjno – socjalny (Nr inwent. 1011/144)

Budynek murowany, w technologii tradycyjnej, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Parametry techniczne:
powierzchnia zabudowy: 192.0 m2
powierzchnia użytkowa: 303.2 m2
kubatura: 1344.0 m3
rok budowy: 1977 r.

Fundamenty betonowe monolityczne. Stropy i schody żelbetowe. Stropodach o konstrukcji żelbetonowej kryty papą.
Stolarka okienna i drzwiowa — drewniana. Posadzki betowe z okładzinami lastriko, pcv terakota.
Stan techniczny budynku: zły.

 

Budynek garażowy (Nr inwent. 1009/115)

Budynek murowany, w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Parametry techniczne:
powierzchnia zabudowy: 222.0 m2
powierzchnia użytkowa: 183,6 m2
kubatura: 1010.0 m3
rok budowy: 1977 r.

Fundamenty betonowe monolityczne. Stropodach żelbetowy kryty papą. Stolarka okienna drewniana. Bramy — stalowe nieocieplone. Posadzki betowe. Budynek wyposażony w instalację elektryczną.
Stan techniczny budynku: zły.

 

Budynek magazynu nasion (Nr inwent. 132/12)

Budynek murowany, w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Parametry techniczne:
powierzchnia zabudowy: 754,3 m2
powierzchnia użytkowa: 713,7 m2
Kubatura 4266,0 m3
rok budowy 1978 r. (rozbudowa 1978 r)

Fundamenty betonowe monolityczne. Ściany murowane z bloczków belitowych. Stropodach o konstrukcji stalowej, kryty eternitem i częściowo blachą, Naświetla — luksfery. Bramy — stalowe nieocieplone. Posadzki betowe. Budynek wyposażony w instalację elektryczną.
Stan techniczny budynku: zły.

 

Budynek ziemniaczarki (Nr inwent. 1006/130)

Budynek magazynowy (z częścią biurową) murowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Parametry techniczne:
powierzchnia zabudowy 1699,1 m2
powierzchnia użytkowa 1511,8 m2
kubatura 8165,0 m3
rok budowy 1967 r. (rozbudowa o cz. biurową 1980 r.)

Fundamenty betonowe monolityczne. Ściany murowane z cegły, konstrukcja oparta na słupach żelbetowych. Stropodach o konstrukcji żelbetowej, pokryty papą. Stolarka okienna drewniana i stalowa. Bramy — stalowe nieocieplone.
Posadzki betowe. Budynek wyposażony w instalację elektryczną.
Stan techniczny budynku zły.

 

Budynek wagi samochodowej (Nr inwent. 6008/660)

Budynek wagi murowany w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Parametry techniczne:
powierzchnia zabudowy: 11,6m2
powierzchnia użytkowa: 6,8 m2
kubatura: 36,0 m3
rok budowy: 1967 r.

Fundamenty betonowe monolityczne. Ściany murowane z cegły wapienno-piaskowej. Stropodach o konstrukcji drewnianej, pokryty papą. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Posadzki betowe. Budynek wyposażony w instalację elektryczną.
Stan techniczny budynku: zły.

 

Budynek magazynu nasiennego (Nr inwent. 1010/132)

Budynek murowany, jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony.
Parametry techniczne:
powierzchnia zabudowy: 460,3 m2
powierzchnia użytkowa: 436,1 m2
kubatura: 2417,0 m3
rok budowy: 1973 r.

Fundamenty betonowe, monolityczne. Ściany osłonowe murowane z cegły. Konstrukcja budynku oparta na słupach.
Stropodach o konstrukcji żelbetowej, pokryty papą na lepiku. Stolarka okienna i bramy – stalowe. Posadzki betowe
Budynek wyposażony w instalację elektryczną.
Stan techniczny budynku: zły

 

Budynek magazynu zbożowego (Nr inwent. 132/14)

Budynek murowany, w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony
Parametry techniczne:
powierzchnia zabudowy: 330,3 m2
powierzchnia użytkowa: 312,9 m2
kubatura: 1816,0 m3
rok budowy: 1982 r.

Fundamenty betonowe monolityczne. Ściany murowane z cegły i bloczków belitowych. Stropodach o konstrukcji żelbetowej pokryty papą na lepiku. Stolarka okienna drewniana. Bramy stalowe. Posadzki betowe. Budynek wyposażony w instalację elektryczną.
Stan techniczny budynku: zły.