Bialchem

Czym jest gaz LPG?

Instalacja LPG jest często przedstawiana jako najlepszy sposób na oszczędną i ekologiczną eksploatację samochodu. Taka sytuacja jest wynikiem zarówno ceny gazu, która jest atrakcyjna w porównaniu do benzyny lub oleju napędowego, jak i ekologicznych parametrów spalania i emisji spalin.

Gaz LPG bywa określany mianem gazu propan-butan, gdyż w rzeczywistości stanowi on mieszaninę tych dwóch gazów. Produkcja gazu LPG jest możliwa na dwa sposoby. Pierwszy z nich ma miejsce w czasie procesu rafinacji ropy naftowej, gdy gaz LPG powstaje jako jeden z produktów ubocznych. Drugim źródłem pozyskiwania propan-butanu są odwierty zakładane przy złożach gazu ziemnego.

Propan-butan to związek o bardzo uniwersalnych właściwościach. Gaz jest łatwopalny, a podczas spalania wytwarza energię, przez co jest stosowany w wielu gałęziach przemysłu. Opary propan-butanu posiadają większą gęstość niż powietrze. W trakcie eksploatacji gazu należy pamiętać o tym, że propan-butan często wchodzi w reakcje chemiczne, dlatego jego wykorzystywanie wymaga posiadania specjalnej aparatury, która została odpowiednio przystosowana do właściwości tego związku. Oczywiście zakup profesjonalnych maszyn z napędem LPG to spora inwestycja, choć poniesione koszty zwrócą się w trakcie eksploatacji danego urządzenia. Pozostaje tylko zadbać o to, aby wykorzystywany gaz pochodził od zaufanego dostawcy.

Firma Bialchem zajmuje się bezpośrednim importem gazu płynnego oraz jego dystrybucją na terenie całego kraju. Infrastruktura firmy uwzględnia kilka rozlewni gazu, które gwarantują ogólnokrajowy zasięg sieci logistycznej. Zamówiony gaz jest dostarczany przy użyciu specjalistycznych cystern, własnym taborem firmy. Bialchem prowadzi także sprzedaż butli gazowych, zarówno do gospodarstw domowych jak i dla Klientów instytucjonalnych. Właściwości gazu zostały opisane w karcie charakterystyki produktu, która jest dostępna dla wszystkich Klientów.