Bialchem

Kiedy należy używać do zasilania wózka widłowego propanu a kiedy propan-butanu?

(inaczej : Jaki gaz jest właściwy do zasilania wózka widłowego?)

Gaz płynny LPG może występować w różnych proporcjach. Różne rozwiązania stosuje się do różnych pór roku.

  1. Mieszanina A –  jest to butan techniczny o zawartości butanu nie mniejszej niż 95%
  2. Mieszanina B –  jest to propan-butan techniczny o zawartości propanu w przedziale 18-45% oraz butanu nie mniejszej niż 45%
  3. Mieszanina C – propan techniczny o zawartości propanu minimum 90%

Najczęściej w wózkach widłowych spalinowych stosuje się mieszaninę B w następujących proporcjach:

  1. w okresie letnim 50% propanu – 50% butanu
  2. w okresie zimowym obowiązuje proporcja 60% propanu – 40 % butanu