Bialchem

Rola gazu LPG w gospodarstwie domowym

Zapewne niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że stosowanie instalacji LPG nie ogranicza się wyłącznie do motoryzacji. Podobne mieszaniny gazu są wykorzystywane w przemyśle, metalurgii oraz kosmetyce. Czasami gaz zostaje poddany procesowi mikrokogeneracji, dzięki czemu wytwarza on energię cieplną oraz elektryczną. Oczywiście użytkowanie gazu powinno odbywać się przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. W jakich sytuacjach można stosować gaz LPG?

Większość urządzeń w gospodarstwie domowym jest zasilana za pomocą energii elektrycznej. Jednakże domki letniskowe oraz inne budynki gospodarcze często nie są podłączone do instalacji elektrycznych. W tej sytuacji warto skorzystać ze wspomnianej alternatywy w postaci gazu LPG. Niewielka butla z gazem może posłużyć do zasilenia przenośnego ogrzewacza lub kuchenki. Kuchenki gazowe cieszą się w naszym kraju sporą popularnością. Właściciel takiego urządzenia ma dwie możliwości. Pierwszą z nich jest podpisanie umowy z dystrybutorem gazu i podłączenie kuchenki do instalacji. Druga opcja zakłada zasilanie kuchenki za pomocą butli gazowych. Niezależnie od wybranego rozwiązania należy upewnić się, że zamówiony gaz będzie pochodził z odpowiedniego źródła.

Co zrobić, aby zweryfikować rzetelność dystrybutora gazu? Pierwszym krokiem powinno być szczegółowe zapoznanie się z ofertą danej firmy. Bialchem to uznane na rynku przedsiębiorstwo, które od 1998 roku prowadzi działalność w zakresie importu oraz sprzedaży gazu LPG. Importowany gaz przechodzi kontrolę składającą się z trzech etapów, a uzyskanie pozytywnego rezultatu we wszystkich pomiarach jest warunkiem dopuszczenia danej partii do sprzedaży. Transport gazu odbywa się przy użyciu profesjonalnych zbiorników, które zostały zabezpieczone przed ewentualnym rozszczelnieniem. Propan techniczny oraz butan techniczny posiadają karty charakterystyki danego rodzaju gazu. Importowany gaz trafia do specjalistycznych rozlewni, gdzie jest składowany oraz przepompowywany do butli. Bialchem obejmuje swoim zasięgiem logistycznym cały kraj.

Zastosowanie gazu płynnego we własnym domu nie powinno sprawiać problemów. Butle z gazem LPG posiadają z reguły niewielkie gabaryty, dzięki czemu są bardzo praktyczne i łatwe w transporcie oraz przechowywaniu. Jest to bardzo istotne, ponieważ posiadacze kotłów lub pieców gazowych muszą posiadać odpowiedni zapas paliwa, aby zapewnić stałe ogrzewanie domu.